Célkitűzések

Az UKTM 2012. 03.02-án alakult meg jelenlegi formájában.

Ez a dátum számmisztikailag jelentésében az ötös és az egyes szám köré összpontosul.

2012 = 2+1+2=5 és 3+2=5 illetve 5+5=10=1

Ilyen értelemben az Istenhez való visszatérést (visszacsatlakozást) az ötös szám, az egységet, magát Istent pedig az egyes szám képviseli és ez egyszersmind energetikailag meghatározza az UKTM céljait is.

A Mozgalom célja

- minden vallás lényegi elemeit egyesítő, elméleti és gyakorlati életfilozófia (Univerzális Krisztustudatosság, továbbiakban UKT) megalapozása,

- az UKT, mint életfilozófia terjesztése annak érdekében, hogy elősegítse az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosítson a számára és lehetővé tegye, hogy az egyén az adott társadalom, és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon,

- filozófiai képzés és önképzés, minden vallás és világnézet elfogulatlan tanulmányozása, és a különböző világnézetek közötti párbeszéd elősegítése,

- önismereti képzés és önképzés; az önismeret, a hit és a helyes életfilozófia fontosságának hangsúlyozása a társadalomba való beilleszkedésben, a társas kapcsolatok kialakításában, a betegségek megelőzésében és az egészség megőrzésében,

- különböző meditációs és jógatechnikák elsajátítása, tanítása és ezek alkalmazása a hétköznapi élet konfliktushelyzeteinek megoldásában, betegségek megelőzésében és az egészség megőrzésében,

- az egyén segítése abban, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbb életfilozófiát, amely lehetővé teszi, hogy mint személyiség kiteljesedjen és szabadon, félelemmentesen éljen,

- viselkedési és kommunikációs kultúra fejlesztése és terjesztése a családi és a közösségi kapcsolatokban,

- ezen célok megvalósítása érdekében indítottam el a mozgalmat (Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom, UKTM), amely olyan kis közösségek létrehozását és támogatását is jelenti, ahol a közösség tagjai ön- és egymást segítő tevékenységet fejtenek ki a fenti elveket gyakorolva.

Az UKTM egy szellemi mozgalom. Semmilyen egyház, felekezet stb. fennhatósága alá nem tartozik, és nem kíván tartozni a jövőben sem!