Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
IQ-EQ-SQ önismereti tréning

„IQ-EQ-SQ” spirituális önismereti tréning

"Aki önmaga számára érdektelen,
a többiek szemében érdemtelen.
Ki önmagát csak anyagnak tartja,
az anyag sorsa teljesül be rajta.
Irányítja létét, aki magát ismeri,
míg ki önmagát nem érti, a sors veri "
(Rhasoda: Egység)

 

A stabilitás háromlábú széke a személyiségben (IQ-EQ-SQ)

Ha valakinek széken ülve egyenetlen talajon kellett elhelyezkednie, akkor tapasztalhatta, hogy ilyen körülmények között csak a háromlábú szék maradhat stabil. Ezt a hasonlatot vonatkoztassuk most az emberi személyiségre, és nevesítsük azt a három személyiség összetevőt, amelynek kifejlesztése képessé tehet bennünket arra, hogy bármely helyzetben megőrizzük higgadtságunkat, belső harmóniánkat, cselekvőképességünket, egyszóval stabilitásunkat. A talaj egyenetlenségei az élet viharait szimbolizálják, amelyek elkerülhetetlenül jönnek és mennek, ha benne élünk a világban, mivel a hatás-ellenhatás törvénye alól ilyenkor nem tudjuk függetleníteni magunkat.

Az első láb az IQ. Az intelligencia fejlesztése egyet jelent azzal, hogy bizonyos ismereteket szerzünk a világról (tények) és annak működéséről (összefüggések). Az IQ-hoz főleg a szellemi képességek, a logikus gondolkodás, a helyzetfelismerő képesség rendelhető hozzá.

A második láb az EQ. Az EQ az egyén érzelmi életét foglalja magában. Úgy tekinthetjük, mint az egyén képességét arra, hogy mások helyzetébe bele tudja magát helyezni, ráérezzen mások érzelmeire, képes legyen mély érzelmeket megélni, azokat elemezni, irányítani. Miután önmaga érzelmeivel tisztában van, így mások érzelmeit tiszteletben tartja, megérti, így képes saját maga és mások reakcióit kezelni.

A harmadik láb az SQ, azaz a spirituális intelligencia. A spirituális intelligencia alatt azt értem, hogy az egyén az anyagi világbeli célok fölötti értelmet keres az életének. Ez lehet mások szolgálata, nemes célokért folytatott tevékenység, egyszóval valamilyen idea lesz a vezérelv. Az idea lehet Isten is. Mivel az SQ központ az IQ és EQ központ fölött helyezkedik el, ezért az egyén képessé válik saját személyes érdekeinek, továbbá személyes én-tudat központjának (egójának) viszonylagos háttérbe szorítására az idea kibontakoztatásának érdekében.

Az UKTM IQ-EQ-SQ spirituális önismereti tréningje ezeket a központokat fejleszti és harmonizálja. A módszerei Patandzsali jógaszutráiból levezethető elmeszabályozáson nyugszanak. A tréning kiegyensúlyozza a személyiséget, segít beleilleszkedni az adott kultúrába és közegbe, mégis egyéni fejlődési lehetőséget kínál az egyénnek. Az egyéni fejlődés összehangolhatóvá válik a munkahelyi kihívásokkal, és a családi-partnerkapcsolati kötelezettségekkel.  A módszer könnyen elsajátítható, nem igényel komoly jógaismereteket, viszont előfeltétele az UKTM „Tat-tvam-asi” jógaiskolájához való csatlakozásnak.

A tréning az UKTM kijelölt mestereinél végezhető el heti rendszerességgel kb. 20x2 órában esténként csoportosan vagy egyéniben személyesen (indokolt esetben Skype-on is).

 

Az „IQ-EQ-SQ” spirituális önismereti életmód tréningjének programja

Bevezetés, avagy mitől beteg a társadalom?
 
1. Mit jelent az önismeret? 
A spirituális önismeret céljai 
A spirituális önismeret eszközei 
Személyiségünk összetevői 
gyakorlat
 
2. Az elme részei és működésük 
gyakorlat
 
3. Az elme fluktuációk: érzelmek, gondolkodás 
gyakorlat
 
4. A kauzális, a buddhi és az Atman tudatosság 
Az érzés és a gondolat  
Megtapasztalás, megértés és megélés 
gyakorlat
 
5. A Törvény és aspektusai 
Amint fent, úgy lent, amint lent, úgy fent 
A kölcsönhatás vagy vonzás (rezonancia) törvénye
Az ok-okozati (karma) törvény
gyakorlat
 
6. A teremtés törvénye 
gyakorlat


 
Az egyén integrálódása a társadalomba
 
7. Kommunikáció 
gyakorlat
 
8. Döntések 
gyakorlat
 
9. Szeretet, szerelem 
gyakorlat
 
10. Partnerkapcsolat 
gyakorlat
 
 

Az elméleti ismeretek integrálása a személyiségbe
 
Gyakorlatok a Törvény megismeréséről 
1. gyakorlat: A teremtés törvénye 
2. gyakorlat: A visszahatás (karma) törvénye
 
A belső önfeltáró munka 
3. gyakorlat: Betegségek és jelentésük 
4. gyakorlat: A boldogság és megélésének akadályai  
5. gyakorlat: Feszültségek és oldásuk
 
Az egyén és a társadalom 
6. gyakorlat: Munka 
7. gyakorlat: Család 
8. gyakorlat: Partnerkapcsolat-1 
9. gyakorlat: Partnerkapcsolat-2

Beilleszkedés az isteni törvényekbe, önmegvalósítás
10. gyakorlat: Szeretet, tökéletesség az emberi minőségben
 
 

Az UKTM mesterek közül az alábbiak rendelkeznek jogosultsággal a fenti tanfolyam megtartására

Rhasoda Varga Margit (UKTM vezető-mester)
Budapest (link a mesterekhez)

Vofkori László (UKTM tanító-gyógyító mester)
Székelyudvarhely (link a mesterekhez)

Nyírő Lóránd (UKTM tanító-gyógyító mester)
Baja (link a mesterekhez)

Átrok Ibolya (UKTM-mester)
Budapest (link a mesterekhez)
 

VisszaLetölthető könyvek
GYIK
Vannak-e veszélyei az angyalokkal való kapcsolatfelvételnek?
Kb. annyi veszélye van, mint az autóvezetésnek. Tudjuk, hogy érhet bennünket baleset, mégsem mondunk le róla. Az angyalokkal való kapcsolatteremtést is mindenki meg tudja tanulni, de nem mindegy kitől és hogyan. Nem mindegy mennyi gyakorlattal, vagy esetleg gyakorlat nélkül lát neki a feladatnak. Kellő önismeret, öntisztító gyakorlatok, önátadás, alázat nélkül csak az egoval folytatott végtelen párbeszéddé degradálódik a kapcsolat felvételi kísérlet.
Az angyalok vezetése által nem lehet sem megszálottá sem önállótlanná válni, ez ellenkezne az isteni törvényekkel. Az emberek azonban előszeretettel fogják rá az angyalokra saját tévedéseiket, ahelyett, hog ...
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit