UKTM-jóga

 


tat-tvam-asi

 

 

 "A jóga az elme-tudat lecsendesítése."
                          (Patanjali: 1. szutra)

 

 

Az UKTM  'Tat-tvam-asi' Jogaiskolájának bemutató előadása - Székelyudvarhely, 2018-08-31 - I. rész
Az UKTM  'Tat-tvam-asi' Jogaiskolájának bemutató előadása - Székelyudvarhely, 2018-08-31 -  II. rész - kérdések
Az UKTM  'Tat-tvam-asi' Jogaiskolájának bemutató előadása - Csíkszereda, 2018-09-01 - I. rész
Az UKTM  'Tat-tvam-asi' Jogaiskolájának bemutató előadása - Csíkszereda, 2018-09-01 - II. rész - kérdések

Ismertetés

Az UKTM jógaiskolája az UKTM spirituális önismereti képzésének folytatása. Ilyen értelemben az utóbbi elvégzése előfeltétele a jógaiskolához való csatlakozásnak. További előfeltétel az önismereti munkafüzetek kitöltött formában való visszaküldése, amely azt a célt szolgálja, hogy a leendő tanítvány számot adjon az önismeretben való előrehaladásáról.

Az UKTM jógaiskolája egy átfogó képet ad az emberiség részére jelenleg rendelkezésre álló belső istenmegvalósításhoz vezető utakról. A tudatosságot tartósan a hétköznapi tudatosság fölé emeli, amely által a tanítványnak rálátása lesz önmaga és mások cselekedeteire, saját és mások életfeladatára, az univerzumot irányító törvényekre, ezek összefüggéseire, és egy magasabb tudás birtokában választhat utat magának az eddigi öntudatlan sodródás helyett. Ez a jógaiskola tehát kizárólag a spirituális fejlődésről szól, azok számára, akik ebben vagy egy következő életben el szeretnék hagyni a durva anyagi létsíkot, és az Univerzum valamely magasabb pontján szándékoznak szolgálatot teljesíteni a Legfelsőbbnek.

A jógaiskolához való csatlakozás nem teszi szükségessé, hogy egy adott vallást kövessen a tanítvány, mert ebben a rendszerben egy vallásoktól független, ám a vallások ismeretén és működésén alapuló tanításnak lesz a részese, amelyben a vallás elemei csupán a belső út két oldalán rögzített korlátok, amelyeket végül el kell engednie. A jógaiskola képességeket fejleszt, és megélt tudás birtokába juttathat el. Elvégzését követően a tanítvány önjáróvá válhat, azaz képes lesz hozzáférni saját belső tudásához, és azt önállóan fejlesztheti tovább.

Néhány szükséges adottság a jógaiskolába való jelentkezéshez:

- Nyitottság és elfogadás.

Ez vonatkozik minden vallásra, minden entitásra, minden módszerre. Az elutasítás eltávolít az Egységtől. Az elfogadás azonban nem azonos a bármit és bármikor igenlésével. Miután az elfogadás és a nyitottság mester és tanítvány között kölcsönös, ezért a tanítvány szabad akaratából hozhatja meg döntéseit, és saját ütemében fejlődhet. 

- Elkötelezettség a lelki fejlődés mellett.

Itt azért nem Istent mondok, mert a lelki fejlődés során a tanítvány maga tapasztalja meg azt az entitást, erőt, intelligenciát, ami előtt szabad akaratából meghajol. Senki semmilyen istenformát nem kényszerít rá, sőt még magát Istent sem, vagyis az út lehetőséget ad az erőkben vagy intelligenciában való feloldódásra is.

- Törekvés a külső és belső önmegismerésre.

A tanítvány felismeri, hogy minden személy, helyzet őt tükrözi, minden az ő fejlődését szolgálja, minden miatta történik, és a külső és belső világában lezajló megtapasztalásait felhasználja a fejlődése érdekében.

- Rendezett családi és anyagi helyzet.

Ha a tanítványt lefoglalják az anyagi gondok vagy a partnerkapcsolati és családi problémák, akkor nem tud a lelki fejlődésére összpontosítani, ezért rendelkeznie kell olyan eszközökkel és módszerekkel, amelyekkel a keletkező helyzeteket kezelni tudja, hogy az iskolát menet közben ne kelljen elhagynia. A fenti feltétel nem azt jelenti, hogy a családi és az anyagi helyzete átlagfölötti, hanem az anyagi világbeli helyzete stabil és kezelhető.

- Legalább átlagos egészségi és szellemi állapot.     

A súlyos betegségek, fájdalmak megakadályozzák, hogy valaki a lelki fejlődésre összpontosítson. A mentális betegségek kontra indikálják ezt a jógaképzést. Nem használhat pszichoaktív szereket, nem szenvedhet alkoholizmusban, pszichés betegségekben. Az élet alap helyzeteiben képesnek kell lennie az idegrendszerét kontrollálni. Ez nem azt jelenti, hogy beteg személy nem lehet tanítvány, hanem azt, hogy a szóban forgó betegséget a beiskolázás előtt kézben tartható szintre kell hoznia önállóan vagy segítséggel.

          Az UKTM jógaiskolájának fizikai síkon tartózkodó tanítója, mestere és szellemi iránymutatója Rhasoda Varga Margit, akinek az életútját és spirituális írásait a Kiadványok rovatban olvashatják az érdeklődők.

          A képzés kiscsoportos, 20 alkalmat vesz igénybe, két hetenként egy egész szombaton. Az időpontokat a résztvevőkkel közösen alakítjuk ki, figyelembe véve esetleges egyéb elfoglaltságukat, hogy senki sem maradjon le a csoportból, emiatt hét eltolás vagy előbbre hozás lehetséges.

          Az UKTM jógaképzés egyelőre csak a magyarul megfelelő szinten tudó tanítványok számára áll rendelkezésre. Kifejezetten ennek a közösségnek a spirituális felemelkedése érdekében lett létrehozva, és a keresztény kultúrkör gondolkodás- és kifejezésmódjához lett illesztve. A jövőben, ebből a kultúrkörből, senki sem panaszkodhat a halála után a szellemi vezetőjének, hogy a fejlődéséhez nem talált megfelelő iskolát vagy tanítót.     

 

Az UKTM 'Tat-tvam-asi' Jogaiskola programja

 

Az UKTM jógaiskola szellemi mesterei:

Paramahansa Yogananda

Sri Yukteswar Giri

Lahiri Mahasaya

Mahavatar Babaji