Mahavatar Babaji

Médiumi úton készített rajz és festmény Mahavatar Babajiról

Sri Mahavatar Babaji

Élete:

Haidakhan Wale Baba a Himalája lábánál élt, a Kumaon térségben, számos indiai szent születési helyén kb. 1000 évvel ezelőtt. Őt Isten emberi formában történő örök manifesztációjaként fogadták el tanítványai Shiva Mahavatar Babaji néven. A Mahavatar Istennek olyan emberi formában történő manifesztációja, aki olyan testet materializál magának, amilyet akar. Babaji egyik manifesztációja 1800 körül történt Kumaon térségben, amikor maga köré gyűjtötte tanítványait és követőit. 1922-ben a Kali és a Gori folyók találkozási pontjához utazott, ült a víz felszínén, majd eltűnt egy levegő buborékban.

Számos indiai mester tesz említést a vele való találkozásról és a leírásokból kitűnik, hogy ugyanazzal a személlyel találkoztak. A nyugati nyilvánosság Paramahansa Yogananda könyvéből (Egy jógi önéletrajza) szerzett tudomást Babaji létezéséről. Yogananda beszámol róla, hogy ő maga is személyesen találkozott vele csakúgy, mint Sri Yukteswar Giri és Sri Lahiri Mahasaya is.

A Babaji nevet fogadta el, aminek jelentése Tiszteletreméltó Atya, de Lahiri Mahasya számos más nevet adott neki, nagyrabecsülése jeléül: Mahamuni Babaji Maharaj (legfelsőbb megdicsőült mester), Maha Yogi (nagy jógi), Trambak Baba, Shiva Baba (az Úr Shiva megszólításai)

Részletek az “Egy jógi önéletrajza” c. könyvből, Mahavatar Babaji találkozása Lahiri Mahasayaval:

„Ébredj! Minden földi vágyad mindörökre elmúlik. .. Fiam, kelj fel. Fogadd el beavatásodat Isten országába a Kriya jóga által.”

„Az eltévedt világi férfiak és nők könyörgése meghallgatásra talált az Úr előtt... Te lettél kiválasztva arra, hogy spirituális felemelkedést adj számtalan keleti Isten kereső számára a Kriya jóga által. Milliók, akik belegabalyodtak a családi kötelékekbe és a súlyos világi kötelezettségekbe, az olyan családosak, mint amilyen te is vagy, új bátorítást kapnak majd tőled. Te fogod velük megértetni, hogy a legmagasabb jóga megvalósítások nincsenek elzárva a családos emberek elől. Mindenütt a világon, ha a jógi hűségesen teljesíti kötelezettségeit személyes motivációk és kötődések nélkül, az azt jelenti, hogy a megvilágosodás biztos útját járja.”

„Add át a kriya jógát mindenkinek, aki alázattal kéri. Ismételd meg minden tanítványodnak azt a magasztos ígéretet, amit az Úr Krisna mondott a Bhagavad Gítában:

A dharma gyakorlásában (vallásos élet és helyes cselekedetek) nincsen veszteség vagy hanyatlás, s ezen az úton már egy kis fejlődés is megvédi az embert a félelem legveszélyesebb fajtájától: a születés és a halál ciklusainak ismétlődő elszenvedésétől.”

„Több mint 30 éve várok rád, hogy visszatérj hozzám... Félrecsúsztál és eltűntél az élet kavargó forgatagában. A karmád varázspálcája megérintett és legyőzettél. Elvesztettél engem, de én sohasem tévesztettelek szem elől téged! Követtelek a fénylő asztrális tengeren keresztül, amelyben a glóriában ragyogó angyalok vitorláznak. Bánatban, zűrzavarban, viharos életszakaszban és fényben vigyáztalak, mint a madáranya a fiókáját. Miközben az anyaméhben kialakítottad az emberi formád és csecsemővé fejlődtél, az én szemem mindig rajtad volt.”

Ha valaki hódolattal kiejti Babaji nevét – mondta Lahiri Mahasaya – az a tanítvány azonnali spirituális áldást nyer.

Röviddel azután, hogy Paramahansa Yogananda elhagyta Amerikát 1920-ban Mahavatar Babaji felkereste otthonában, Calcuttában, amikor mélyen imádkozott a bizonyosságért a küldetésével kapcsolatban. Babaji azt mondta: „Kövesd a gurud utasítását és menj Amerikába. Ne félj, védve leszel. Te vagy az, akit kiválasztottalak, hogy a Kriya jóga üzenetét elterjeszd Nyugaton. Sok éve, amikor találkoztam a mestereddel a Kumba Melán, azt mondtam neki, hozzá küldelek gyakorlatra. A Kriya jóga, az Isten-megvalósítás a tudományos technikája, minden földrészen el fog terjedni és harmóniához segíti a nemzeteket a Végtelen Atya személyes transzcendentális megtapasztalásán keresztül.”

Babaji mindenkit a saját nyelvén szólít meg, de általában hindiül beszél. A kivételes mester egyik helyről a másikra vándorol a hegyekben. A kis csoport két magasan fejlett amerikai tanítványt is tartalmaz. Ha helyet akar változtatni, akkor Babaji így szól: “Dera danda uthao” “Szedjük a sátrainkat és a botjainkat.” Bambuszbottal jár. Szavai nyomán a csoport azonnal egy másik helyre vándorol. Nem mindig az asztrális utazást alkalmazza, néha csúcsról csúcsra gyalogol. Babaji tájékozott a modern kor tendenciáiról, nevezetesen a nyugati civilizáció hatásairól és annak összetettségéről, és tisztában van azzal, hogy jóga ön-felszabadító útjának elterjedése mind Nyugaton, mind Keleten szükségszerű. Babaji a Krisztuserő jelenkori földi képviselője, aki energetikailag folyamatos kapcsolatban van Jézus Krisztussal és tanításai összhangban vannak a keresztény tanításokkal.

A legutóbbi manifesztációja 1970 és 1984 között történt. Ezt St. Mahenda Baba jövendölte meg, aki egész életét Babaji felkutatásának szentelte, és egy különleges élménye volt a vele való találkozás Siddhashramban, Ranikhet közelben Uttar Prades tartományban. 1970-ben Babaji 18-20 év körüli ifjúként jelent meg egy szent barlangban Kumaonnál a Kailash hegység lábánál Haldwani (Uttar Pradesh) közelében. Alászállt a hegységből és 45 napig ült az egyik csúcson étlen-szomjan, alvás nélkül. Sok szemtanú látta Őt egyidejűleg különböző helyeken, betegeket gyógyított, sok embernek megváltoztatta az életét. 14 évet töltött Haidakhanban. Alapított egy gyönyörű ashramot Ranikhet közelében, és felépített egy lélegzetelállítóan szép templomot kilátással a Himalájára.

Babaji tanításai: „Kövesd azt a hitet, ami a szívedben található.” „Minden vallás ugyanahhoz az Istenhez vezet.” Azért jött, hogy az örök törvényt (a Sanatan Dharmát) helyreállítsa, amelyből minden vallás ered. A három alapelv: „Igazság, Egyszerűség, Szeretet.” Javasolta az ősi szanszkrit mantra ismétlését: OM NAMAH SHIVAYA, amivel alárendeljük magunkat Isten akaratának, továbbá a harmóniában élést minden létezővel, és az emberiség önzetlen szolgálatát. 1984. febr. 14-én hagyta el a testét ebben a manifesztációban. Üzenete: „Én mindig veled vagyok.” összecseng Jézus szavaival: „Ha ketten hárman összegyűltök az én nevemben, én veletek vagyok.”