Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Célkitűzések

Célkitűzések és alapelvek

Az UKTM 2012.03.02-án alakult meg jelenlegi formájában. Ez a dátum számmisztikailag jelentésében az ötös és az egyes szám köré összpontosul.

2012 = 2+1+2=5 és 3+2=5 illetve 5+5=10=1

Ilyen értelemben az Istenhez való visszatérést (visszacsatlakozást) az ötös szám, az egységet, magát Istent pedig az egyes szám képviseli és ez egyszersmind energetikailag meghatározza az UKTM céljait is.

 

Az UKTM

- célja egy olyan spirituális életforma (Univerzális Krisztustudatosság, UKT) megalapozása az egyénben, amely a XXI. század anyagi világában való létezéssel összeegyeztethető, transzcendentális célt és örömforrást ad az egyén számára és karmájától függő időtartam alatt kivezeti őt az anyagi világból, 

- célja kizárólag az UKT fejlesztése, semmilyen világi célt nem szolgál,

- nem egyház és nem is kíván azzá válni; semmilyen egyház fennhatósága alá nem tartozik, és nem kíván tartozni a jövőben sem,

- a mozgalomhoz bárki csatlakozhat, vallási hovatartozásra, nemre, korra, és egyéb másságra való tekintet nélkül, ehhez csupán annyit kell tennie, hogy kéri felvételét a tanítványok körébe,

- tanítvány a szintjének megfelelő egyéni, csoportos képzésben részesül az UKTM avatott mestereinek vezetése alatt és saját fejlődési ütemében haladhat, a képzés önképzés jelleggel működik, internetes levelező rendszerben, amely kiegészül egy kiscsoportos, klub jellegű személyes találkozásra módot adó lehetőséggel,

- tanítvány bármikor és akárhányszor megszakíthatja tanulmányait, minden kötelezettség nélkül, képzését legközelebb a már elért szintjéről folytathatja,

- a tanítványnak semmilyen magánéleti ügyébe nem szól bele, azt semmilyen formában nem befolyásolja, de kérés esetén tanácsadással segítheti,

- tanítvány, ha eléri a mester szintet, és vállalja az ezzel járó kötelezettségeket, saját tanítványokat vállalhat az UKTM keretei között.

 

Az UNIVERZÁLIS KRISZTUS TUDATOSSÁG (UKT)

- univerzális; mert vallásoktól független, dogmamentes, mindenki számára fejlődési lehetőséget biztosít a saját hitének keretei között, és mert Isten bármely aspektusának megvalósítására lehetőséget ad.

- a Krisztus megvalósítás irányába vezető, ami alatt értendő Jézus Krisztus, továbbá minden olyan mester, aki a Krisztuserőt kisebb-nagyobb mértékben megvalósította, továbbá a Legfelső Önvaló megvalósítása egyaránt,

- tudatos; a legmagasabb szintű tudatosság kifejlesztésének irányában, a tanítvány tudatos erőfeszítései által halad.

 

Az UKTM vezetőmesterei (head masters)

- vállalják, hogy kifejlesztik önmagukban az Univerzális Krisztustudatosságot (mindhárom a Keterhez vezető úton: szeretet, szolgálat, tökéletesség haladnak), ami együtt jár a Kundalini erő felébresztésével, és folyamatos spirituális önképzéssel,

- felesküsznek a Krisztuserő szolgálatára és a továbbiakban egész életüket ennek a szolgálatnak rendelik alá,  

- vállalják, hogy Patanjali nyolc lépcsős jógafolyamatát követik,

- vállalják, hogy valamennyi vallás Szentírásait elfogulatlanul tanulmányozzák, és azok közül legalább egyben alapos jártasságra tesznek szert,

- vállalják, hogy mások számára példamutató életet élnek, mind munkájuk, mind magánéletük területén, törekszenek a testi és lelki tisztaságra, átláthatóságra,

- vállalják, hogy mind hétköznapi, mind spirituális tevékenységüket úgy végzik, hogy mások önmegvalósítását elősegítsék,

- vállalják, hogy úgy részt vesznek az UKTM mestereinek és tanítványainak képzésében, hogy az UKT filozófiájának elméleti és gyakorlati megvalósítását elősegítsék. 

- vállalják, hogy ha bármilyen okból nem tudnak megfelelni a vezetőmesterrel szemben támasztott írott és íratlan szabályoknak, akkor önként lemondanak a vezetőmesteri tevékenységről, de tanítványok maradhatnak, és hiányosságaik kijavítását követően ismét folyamodhatnak a vezetőmesteri feladatkörért, amit a vezetőmesterek közössége ítél meg,

- bármikor lemondhatnak, lemondásuk esetén csak a Krisztuserőnek tartoznak elszámolással, 

- döntést hoznak az UKTM-el kapcsolatos minden kérdésben a demokratikus elveknek megfelelően.

- vezetőmesterei, ha az UKT elméleti és gyakorlati filozófiáját követik, elnyerhetik a moksát (a megszabadulást a létkörforgásból), teljesen kifejlesztett Kundalini erő esetén a csatlakozást az Univerzális Krisztuserőhöz.

 

Az UKTM tanítómesterei (guide masters) gyógyító-mesterei (healing masters) és mesterei (masters)

- mester bárki lehet, aki elfogadja az UKT filozófiáját, a mozgalom célkitűzéseit és alapelveit, valamint elvégzi az UKTM jógaiskoláját, és ott mesteri beavatást kap.

- a mesterekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a vezetőmesterekre, kivéve, hogy a Kundalini erő felébresztését nem tudják, vagy nem akarják felvállalni jelen életükben, de a Keterhez vezető beavatási utak közül egy vagy két utat követnek,

- a mesterek, ha az UKT elméleti és gyakorlati filozófiáját élik, elnyerhetik a moksát,

- a tanítómesterek jogosultságot kapnak az UKTM képzéseinek megtartására.

 

Az UKTM alapítója:

Varga Margit (Rhasoda May) vezető-mester (szül: 1957. 07. 22.)

 

Budapest, 2010.
 

VisszaLetölthető könyvek
GYIK
Miért születünk, mi az élet értelme?
Mindünket (kivéve néhány magasan fejlett tanító lelket) a vágyaink, ragaszkodásaink motiválnak az újjászületésre. Jobban ragaszkodunk a földi vágykielégítéshez, mint Istenhez. Ilyen értelemben az élet értelme a spirituális önmegvalósítás (az önvaló felismerése) és az Isten megvalósítás, ami egyúttal a reinkarnációs körből való kikerülés is egyben. Szenvedéseinknek is ez ad értelmet. Vagy tudatosan tanulunk meg lemondani a földi vágyakról, és Isten után kezdünk vágyakozni, vagy szenvedéseink fognak erre kényszeríteni bennünket.
Miután ez a földi élet egy virtuális világ - nem egyéb, mint egyfajta komputer szimuláció, amelyben az előző élete ...
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit