Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Cikkek
Szimbolika
Szimbolika
0000-00-00
151

A szimbolika egyidős az emberrel, az élet minden területét át­hatja, sőt leképezése a transzcendensnek. Ha valaki megérti a szim­bolika lényegét, egyszeriben kinyílik számára a világ.

A tudományok jelrendszere szimbolika. A kémiában az elemek vegyjele, a vegyületek képlete egységes szimbolikát képvisel. A ma­tematika, fizika egyenletei szimbolikus leírásai a természet össze­függéseinek. A nyelv betűi, szavai, sőt mondatai egymásra épülő szimbolikát rejtenek. De szimbólumokban fejezi ki magát a festő, a képzőművész, a zenész is. A betegségek jelentése is szimbolika. Mindezek felett pedig a szakrális szimbolika áll.

Elemezzünk néhány szakrális szimbólumot. A szakrális szimbó­lumok jelentése túlmutat ez evilági síkon, összeköti a földi dimenziót az égivel. A kereszt az embert jelképezi. Ha kitárod a karjaidat, egy keresztet formálsz. Ez jelenti az emberi sorsot, amit meg kell élni (hordani kell a válladon). A szimmetrikus kereszt két háromszöget alakít ki, amit ha egymásba csúsztatunk, akkor hatszöggé, a mikro­kozmosz-makrokozmosz jelképévé válik. A kettős kereszt létraként értelmezhető, amin felfelé kell haladni egyre magasabb síkra. Mind­ezek miatt a keresztben benne van a teljesség és a teljességhez vezető út.

A szvasztika (szimmetrikus kereszt, a közepén derékszögben megtörve) ősi indiai jelkép, amely a legfelsőbb hangrezgést (AUM), vagy Istent jelképezi, a buddhizmusban a végtelenség, örökkévalóság és az állandó körforgás jelképe is. Fordított formáját horogkereszt­ként ismerte meg a világ. Ebben a formában a sötét erők szimbó­luma. Hasonlóképpen ahhoz, ahogyan a három kilences a krisztusi, a három hatos pedig a sátáni szimbolikát jelenti a duális világban. A megfordítható szimbólumok azonban azt is kifejezik, hogy valójában a sötétség nem létezik, csak egy olyan fordított világban nyer vi­szonylagos realitást, mint a miénk. Az isteni színjátékban a hatos kilencessé és a kilences hatossá formálódik, aszerint ahogyan azt az egyén vagy csoport karmája megkívánja. Ez lehetőséget ad arra is, hogy minden rosszból kihozzuk a legjobbat, amennyiben megtapasz­talásainkból tanulunk, és minden jóban felismerjük annak mögöttes ellentétét, ami által a szemléletünk dualitás mentessé válik.

A félhold a beteljesületlenség jelképe, ahogy a teljes hold a beteljesültségé. A hold körlapot formáz, mint ilyen az Egység szim­bóluma. A félhold jelzi azt is, hogy a cél a beteljesültség elérése, amely küzdelem árán érhető el. Ez a küzdelem azonban nem vihető véghez a külvilágban. Jól mutatja ezt az a külső küzdelem, amit a félhold szimbólumot képviselők folytatnak a földi beteljesültségért. A Földközi-tenger körüli gyűrű sohasem zárulhat be, mivel az utolsó akadály Isten által adottan létezik, és Izrael jelképezi. A Közép-Európa körüli beteljesedést pedig, ha már minden ország behódolna is, végül Oroszország fogja megakadályozni. Ez a félhold beteljese­désének földi akadálya. A félhold küzdelme a teljességért csakis belül, az ember személyiségében érhető el.

Miért fontosak a szimbólumok? Egy nemzet nyelve, mint szim­bólumrendszer, kifejez egy gondolkodásmódot, egy világhoz való hozzáállást, egy feladat együttest. Ha valaki feladja a szimbólum­rendszerét, akkor feladja azt a belső programot is, amely őt meghatá­rozza a világban, mint egy csoport, nemzet része. Ezt hívjuk a gyöke­rek feladásának. Az a fa pedig, amelynek nincsenek gyökerei, nem tud magasra nőni. De van itt egy még fontosabb tényező. A szakrális szimbólumok egy információs mezőbe integrálják az egyént, beég­nek az ember tudatalattijába, és programokká válnak. Ezért nem min­degy, hogy félhold vagy kereszt van-e a templomon.

Az angyalok vezessenek minden elhunytat az Égi Birodalmakba!

 

(Rhasoda Varga Margit: Illúziók nélkül 119. o.)
 

Vissza
Letölthető könyvek
GYIK
Mi a bűn?
A legáltalánosabb definíció szerint bűn az, ami működésbe hozza a visszahatás törvényét (karmikus következményekkel járó cselekedet).
Bűn az is, amit a különböző kultúrák, vallások, szentírások bűnként és kerülendő cselekedetként definiálnak. Ha ez utóbbi definíciót tekintjük érvényesnek, akkor jelentős eltérések lesznek a bűn fogalmában aszerint, hogy melyik kultúrába születtünk, vagy milyen vallást követünk. Az első definíció tehát a mérvadó, mégis amíg nem vagyunk tisztában azzal, hogy mely cselekedetek esnek a karmatörvény hatáskörébe, jobb, ha követjük a számunkra érvényes (vagy általunk választott) kultúra, vallás írott és ...
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit