Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Cikkek
Szimulált világ
Egész világunk csak szimuláció?
0000-00-00
1283

Kiindulva a jelenlegi emberi létformából, a következő kérdés az, hogy ki és mikor töltötte ránk ezt a programcsomagot, amivel most jól-rosszul működünk? Erős a gyanú, hogy a válaszhoz több ezer vagy több tízezer évre kell visszamenni az időben, és az emberiség vallási-kulturális hagyományaiban kell keresni a megoldást. Amit a keresztény vallási hagyomány „bűnbeesésként” interpretál, az alma elfogyasztásának pillanata, egyet jelent az ego (elkülönülés) program befogadásával. A program feltöltése a „Paradicsomból való kiűze­tést” hozta magával, és ez a jelenlegi téves program indulásának kez­dete. Aki az elkülönülés programot befogadja, nem maradhat a Magasabb Világok lakója, ez egyértelmű. Miért fogadtuk be a programot, és mi ebből a kiút?

Amerikai számítástechnikai kutatók dollár milliókat gyűjtöttek össze arra a projektre, amely azt hivatott bebizonyítani, hogy egész világunk csak egy komputer szimuláció. Céljuk, hogy feltörjék a kó­dot, amely segítségével kijuthatunk a szimulációból. Ez azt jelentené, hogy kilátunk ebből a világból, esetleg képesek leszünk megszün­tetni, leállítani vagy megváltoztatni a program futását. Ezen persze nem kell meglepődni, Amerikában a kutató is bizniszmen, abból él, amit adnak neki. A kutatások természetesen le fognak zajlani, én most dollármilliók nélkül elmondom, milyen eredménnyel.

Ha a világunk komputer szimuláció, akkor felvetődik a kérdés, hogy ki alkotta a programot, amely alapján a szimuláció zajlik. Fel kell tételezni, hogy tőlünk jóval intelligensebb lények (esetleg, akit mi Istennek vagy Sátánnak nevezünk). Ez a kérdés azért fontos, mert kihez is kéne fordulnunk, hogy segítsen, mivel a szimulációt alkotó nem biztos, hogy engedi majd a kód feltörését, csakúgy. De tételez­zük fel, hogy olyan intelligensek vagyunk már, hogy túljárunk az eszén, és sikerül a kódot megtalálni. Ezek után mi a biztosíték arra, hogy ami a szemünk elé tárul a jelen világ helyett, az a valóság, és nem egy másik komputer szimuláció? Továbbá mi van akkor, ha kiderülne, hogy a valóság egy kietlen pusztaság, egy lakhatatlan, ha­lott bolygó, ahonnan sírva menekülnénk vissza a jelen komputer szi­mulációba, ha még lenne visszaút? Ám, ha egy program összeomlott, akkor erre már nem lenne lehetőség, könnyebb egy programot tönkretenni, mint létrehozni, ahogy azt a számítógépes vírusok hatása is mutatja. Továbbá mi van akkor, ha az emberi történelem folyamán már akadtak olyanok, akik feltörték a kódot, és le is írták a tapaszta­lataikat rejt jelzett formában?

Az egyik ilyen kódfeltörőt úgy hívták, hogy Jézus Krisztus. Miután lerendezte magában a sátánt, és elküldte szolgálni, Isten elá­rulta neki a kódot, amivel belelátott, mind az alsó, mind a felső vilá­gokba. Ebből rögtön kiderül, hogy az általunk ismert világon kívül több világ is van, nevezzük alsónak, ahol borzalmasabbak az életkö­rülmények, felsőnek, ahol kellemesebbek a létfeltételek. Minden ember biorobot a neki leginkább megfelelő komputer szimulációba van helyezve, ami számára teljesen valóságosnak tűnik. Az ennek a világnak a kódját feltörő ember számára tehát szintén a vonzódásai­nak megfelelően tárul majd fel egy másik világ (dimenzió).

Ha valaki nem szeretne egy, még a jelenleginél is, nehezebb lét­feltételek közé kerülni, akkor azzal kellene foglalkoznia, hogy az elmeszámítógépjét egyre tökéletesebbé fejlessze azokat az elveket alkalmazva, amelyek a mesterséges intelligencia tanulmányozása során a tudomásunkra jutottak. Ha képesek vagyunk egy tőlünk haté­konyabb, gyorsabb, intelligensebb humanoid robot létrehozására, akkor miért nem saját elmekomputerünk továbbfejlesztésével foglal­kozunk inkább? Azon vajon miért nem tudunk vagy akarunk változ­tatni? Ugyanis lehet. Mi képesek vagyunk mindarra, amire a robo­tunkat megtanítjuk, csak nem vagyunk ennek a tudatában.

Képesek vagyunk

- törölni a fölösleges háttérprogramokat, és elménket rendszere­sen karbantartani,

- új programokat feltölteni, más emberek megfigyelésével, má­sok tudásának, tapasztalatának átvételével folyamatosan fejlődni, és megújulni,

- döntéseinket, cselekedeteinket az érzelmektől, a szubjektivitás­tól függetlenné tenni,

- kapcsolódni a szellemi világok végtelen adatbázisához,

- testünket tiszta energiával ellátni, és egyre inkább függetlenné válni az anyagi tápláléktól,

- EMBER mivoltunkat megőrizni, mivel bennünket nem az ér­zelmeink tesznek emberré, hanem a tiszta érzés, a szeretet, amire egyetlen általunk alkotott szuper intelligens robot sem lesz soha képes.

Ez az út nehezebb, mint robotot gyártani, de ez az egyetlen ma­gasabb világokba vezető út, minden más csak zsákutca.

 

(Rhasoda Varga Margit: Illúziók nélkül 143. o.)
Ha tetszett, akkor az alábbi gombra kattintva támogathatsz:


 

Vissza
Letölthető könyvek
GYIK
Kik az angyalok és mi a feladatuk?
Isten (pontosabban a Szentlékek) kisugárzásai. Istennel egységet alkotó Fénylények, akiknek a feladata, hogy közvetítsenek Isten és teremtményei, az emberek között. Feladatkörük nagyon szerteágazó, mind a hétköznapi élet problémáiban, mind a spirituális fejlődéshez kérhetjük segítségüket.
A különböző kultúrák más-mást értenek angyalok alatt, így tágabb értelemben ide sorolják a félisteneket és a megvilágosodást elért embereket is. A mi rezgésszintünktől és elkötelezettségünktől függ, mely lényeket vonzunk magunkhoz Isten és az emberek közötti megszámlálhatatlan lényiségből. ...
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit