Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Cikkek
UKTM Birodalom
Az UKTM Birodalma
0000-00-00
189

Az UKTM szellemi Birodalma a magas Édenben található, de határai lefelé átnyúlnak az alacsony Éden, felfelé pedig a magas Menny területére. Ennek a Birodalomnak a kialakítása nemrégiben vette kezdetét. A Birodalom határát energiafalak őrzik. A bejutás energiakapukon lehetséges, úgy hogy a birodalom valamely vezetője, vagy megbízott szolgálattevője az elhunyt lelkét bevezeti erre a létsíkra. Fizikai testben élő személyek meditációban során juthatnak be, ha a belépéshez felhatalmazást (beavatást) kaptak, vagy ha ismerik a jelszót (több jelszóval is be lehet jutni), vagy ha a bejutásra belső tudásuk alapján képesek. A Birodalom minden szolgáltatása mindenkinek rendelkezésére áll, aki a belépésre jogosultságot kapott, függetlenül attól, hogy fizikai vagy más testben tartózkodik.

Ez a Birodalom azért lett létrehozva, hogy a lelkek fizikai szintű leszületés nélkül folytathassák a fejlődésüket, ezért a Birodalom leginkább egy magas szellemi síkon álló bentlakásos iskolához hasonlítható. Az iskolában különböző szinteken folyik a lelkek képzése, ezért lehetséges az anyagi világba való leszületés is, ha a lélek ragaszkodik bizonyos vágyak fizikai megtapasztalásához. Ebben az esetben számára a Birodalom átmeneti otthon, amíg a következő inkarnációját előkészíti. Amennyiben egy lélek számára már nem szükséges a fizikai síkú megtapasztalás, akkor együtt emelkedhet a Birodalommal, vagy gyorsabb fejlődés esetén, meg is előzheti azt. Korlátot ezzel kapcsolatban kizárólag saját magában fog tapasztalni.

A birodalomban még jelen vannak a fizikai síkon megszokott érzékelések, vagyis az öt érzékszerv tárgyai: formák (tapintás), ízek (nyelv), illatok (orr), látás (szem), hallás (fül). Ami azonban különbség a földi viszonyokhoz képest, hogy ezek teljesen megtisztított formában nyilvánulnak meg az egyénen kívül, köszönhetően a Birodalmat segítő magas szinten álló entitásoknak. Ebből következően, a Birodalomban könnyebb megtisztítani az érzékszerveket, mert bármilyen észlelt szennyezés kizárólag a megfigyelő személyből eredhet, aki ily módon azonnal észleli, hogy a hiba benne keresendő. 

A Birodalomban mindent gondolati úton teremtünk, és a továbbiakban felelősséggel tartozunk érte. Önálló teremtést azok folytathatnak, akik képesek felvállalni az ezzel járó felelősséget. A többiek egy már elindított teremtési folyamatot (projektet) választhatnak ki, és amögé állhatnak segítve annak megvalósulását. Mindenkinek lehetősége van azonban arra, hogy önmagának életfeltételeket (saját lakóhelyet, kertet) teremtsen a képességeitől függő mértékben. Ezekben élhet egyedül vagy akár társakkal. Ezeken a mini birodalmakon saját teremtőképességét gyakorolja és tökéletesíti. Ezek a mini birodalmak a központi egységektől távolabbi területeken helyezkednek el, és területük átnyúlik az alacsony Édenbe. A közlekedés gondolati úton történik, illetve azok számára, akik erre nem képesek légi tömegközlekedést biztosítunk a központi területek és a periféria között. 

A Birodalomban az állatoknak csak az ősképei vannak jelen. Mivel ez a Birodalom ténylegesen az iskola céljait tölti be, itt minden a fejlődést szolgálja. A cél az asztrális-mentális test megtisztítása minden állati eredetű ösztönmintázattól. Ennek akadályát képezné az állatok asztrális szintének befogadása, továbbá ha befogadnánk őket, akkor felelősek lennénk azért, hogy őket is felemeljük. Nekünk azonban önmagunk felemelésével kell foglalkozni, az állatok felemelését bízzuk az Univerzum teremtőjére. A Birodalom azért teremtetett, hogy ebben további fizikai inkarnáció nélkül, fölé emelkedhessünk maradék vágyainknak, ennek megfelelően a cél nem a vágyak betöltése, hanem megszüntetése. Csak Isten és a szolgálat utáni vágy maradhat a tudatában azoknak, akik tartósan itt szeretnének létezni. A többiek számára csak átmeneti tartózkodási helyet tudunk biztosítani, és földi inkarnációjukat előkészíteni. Ha valaki mégis állatokat teremtene magának, akkor ez a tudatosságát visszahúzná alacsonyabb létsíkokra. Ha valakiben szexuális vágy ébredne egy társa iránt, amelyet nem tud tiszta szeretetként megélni, akkor mind viszonzás, mind elutasítás esetén mindkettőjüknek le kell születni fizikai létformába. Mások vágyához akkor nincs közünk, ha tudomást sem veszünk róla, vagy szublimáljuk.

Bár a Birodalomban vannak vezetők és vezetettek, a földi értelemben vett hierarchikus struktúra ismeretlen. Az Egységben nem létezik alá és fölérendeltség. A Birodalomban csak az lehet vezető, aki a saját erejéből képes magát abban fenntartani, és együtt emelkedni a Birodalommal. Ehhez felhasználhat bármilyen lehetőséget, hogy önmagát megtisztítsa, és isteni energiával feltöltse. Meditálhat, imádkozhat, mantrázhat, jógázhat, ezáltal tudatosságát folyamatosan a megfelelő szinten tarthatja.

A fejlődő lelkek a vezetők energetikai segítsége folytán maradhatnak a Birodalom lakói. Ennek fejében kötelezettséget vállalnak a fejlődésre, és szolgálattal tartoznak a Birodalom közössége számára, vagyis a hétköznapi tevékenységeket ők látják el, annak érdekében, hogy a vezetők a Birodalom szellemi emelkedését képesek legyenek biztosítani. A Birodalomban mind spirituális felemelkedésre, mind süllyedésre lehetőség van. Ez azt jelenti, hogy valaki emelkedhet gyorsabban, mint a Birodalom egészében. Ez mindenképpen örvendetes, mert ha erre képes egy társunk, akkor az ő spirituális segítsége hosszú távon elősegíti a Birodalom további fejlesztését. Létezik tehát egy önszabályozó mechanizmus, amely folytán a lelkek tudatossági szintje arányos lesz azzal az energiával, amit saját fejlődésükbe fektettek. Fejlődni a szolgálat útján is lehet, tehát ha valaki nem a tudatosság növelését kívánja megvalósítani, az a szeretete és gondoskodása által is emelkedhet.

 

(Rhasoda Varga Margit: Az ég a Földdel összeér. 194. o.)

 

 
 

Vissza
Letölthető könyvek
GYIK
Létezik-e reinkarnáció?
A lélekvándorlás hitrendszertől függetlenül megtapasztalható valóság. Megtapasztalása lehetséges halál közeli élménnyel, előző életbe történő visszavezetéssel (regressziós hipnózis), mély meditációs technikákkal. Mindezek ellenére csak akkor tulajdoníthatunk jelentőséget ezeknek az élményeknek, ha a hipnózis vagy meditáció melysége elérte azt a szintet, hogy a kauzális énnel kapcsolatba tudtunk kerülni. A kauzális én az előző életek tárhelye. Amennyiben az asztrális-mentális szférában mozgunk, akkor többnyire csak vágyainkkal és félelmeinkkel szembesülünk, és tévesen azonosítjuk az élményeinket előző életekkel. Túlzott jelentősége nincs annak, ...
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit