Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Könyvek
Rhasoda Varga Margit
Az élet megélésének művészete I.
Ez a könyv azzal a céllal készült, hogy segítsek embertársaimnak a teljességhez, tudatossághoz és boldogsághoz vezető út megtalálásában és annak elérésében.
0000-00-00
1243

A könyv első fejezetében (9-34. o.) a szerző életútjának legfontosabb, spirituálisan sorsfordító állomásairól olvashatunk. Ez a fejezet azért fontos, mert a szerző saját élettapasztalataival támasztja alá a későbbi tanítását. Az életút példaértékű a könyv legfontosabb mondanivalója szempontjából, miszerint az ember legfontosabb feladata az élete során, hogy az öntudatlanságból a legmagasabb szintű tudatosság irányába haladjon, és ennek egyik lehetséges eszköze saját életeseményeinek feldolgozása és kiértékelése. 

A következő fejezetben (34-214. o), amely további alfejezetekre osztható, kerül sor a tulajdonképpeni tanítás kifejtésére. Ebben a részben a személyiség felépítése, valamint a személyiség társadalomba történő integrálódásának legfontosabb törvényszerűségei kerülnek áttekintésre spirituális szemszögből. Mindezt a könyv tudományos igényességgel és logikával tárgyalja, mindazonáltal megőrzi a közérthetőségét. Ezt követően a legfontosabb univerzális törvények ismertetése következik, amelyek meghatározzák az egyén lehetséges mozgásait az élete során. Mindezeket az életből vett példákon keresztül világítja meg a szerző. Végül a szerző azt is bemutatja, milyen eszközeink vannak arra, hogy olyanná formáljuk át a személyiségünket, hogy a tulajdonságaink elősegítsék, és többé ne akadályozzák céljaink megvalósítását. Ezáltal megtaláljuk a helyünket, feladatunkat a világban, és elérjük a belső békét, nyugalmat és boldogságot. A tanítás utolsó része meditációs gyakorlatokat tartalmaz. A meditációk modulokból állnak, amelyek egymással kombinálhatók. A minta alapján az olvasó olyan meditációkat építhet fel magának, amelyek az ő speciális helyzetéhez, körülményeihez illeszkednek.

Az eddigi fejezetekben az olvasó önmaga elemzésének eszközeit ismerhette meg, vagyis önmagát vehette vizsgálat alá.  Az utolsó fejezetben (214-262. o) a szerző megfordítja a megfigyelés irányát, és egy külső megfigyelő (egy földönkívüli lény) szemszögéből tekint rá az emberi társadalomra, annak működésére, és benne az egyének mozgásaira. A fantasy-nak nevezett írás görbe tükröt tart az olvasó elé, amelyben felismerheti saját emberközpontú gondolkodásának ellentmondásait. Az írás egyidejűleg közérthetően tudományos, költői és szellemes, melynek során a himalájai jógik megpróbálják elmagyarázni a földönkívüli lénynek az emberi társadalom működését.

A könyv kiemelkedik napjaink ezoterikus dömping irodalmából, egyrészt tudományos igényessége, másrészt logikus felépítése, továbbá amiatt, hogy követhető célt, kivitelezhető gyakorlati módszereket ad az olvasó kezébe a fejlődéshez. Összerendezi azokat a legfontosabb tudományos, pszichológiai, ezoterikus stb. ismereteket, amelyek segítik az olvasót abban, hogy eligazodjon a világban, hogy tudatosan kezébe vegye a sorsát, és annak irányítójává váljon. Nem jelent pillekönnyű olvasmányt, odafigyelést és elmélyedést igényel az olvasó részéről, de megéri a befektetés. Azok számára ajánlom, akik életüket tudatosabban szeretnék megélni, akik életeseményeik megértésére törekszenek, akik tisztán szeretnék látni az események mozgatórugóit, mert elegük van a sodródásból, a szenvedésből, és eligazodást keresnek napjaink ezoterikus, tudományos, kulturális és egyéb információ áradatában.

(O.G.)
 

Vissza
Letölthető könyvek
GYIK
Létezik-e reinkarnáció?
A lélekvándorlás hitrendszertől függetlenül megtapasztalható valóság. Megtapasztalása lehetséges halál közeli élménnyel, előző életbe történő visszavezetéssel (regressziós hipnózis), mély meditációs technikákkal. Mindezek ellenére csak akkor tulajdoníthatunk jelentőséget ezeknek az élményeknek, ha a hipnózis vagy meditáció melysége elérte azt a szintet, hogy a kauzális énnel kapcsolatba tudtunk kerülni. A kauzális én az előző életek tárhelye. Amennyiben az asztrális-mentális szférában mozgunk, akkor többnyire csak vágyainkkal és félelmeinkkel szembesülünk, és tévesen azonosítjuk az élményeinket előző életekkel. Túlzott jelentősége nincs annak, ...
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit