Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Könyvek
Rhasoda Varga Margit
Az élet megélésének művészete I.
Ez a könyv azzal a céllal készült, hogy segítsek embertársaimnak a teljességhez, tudatossághoz és boldogsághoz vezető út megtalálásában és annak elérésében.
0000-00-00
865

A könyv első fejezetében (9-34. o.) a szerző életútjának legfontosabb, spirituálisan sorsfordító állomásairól olvashatunk. Ez a fejezet azért fontos, mert a szerző saját élettapasztalataival támasztja alá a későbbi tanítását. Az életút példaértékű a könyv legfontosabb mondanivalója szempontjából, miszerint az ember legfontosabb feladata az élete során, hogy az öntudatlanságból a legmagasabb szintű tudatosság irányába haladjon, és ennek egyik lehetséges eszköze saját életeseményeinek feldolgozása és kiértékelése. 

A következő fejezetben (34-214. o), amely további alfejezetekre osztható, kerül sor a tulajdonképpeni tanítás kifejtésére. Ebben a részben a személyiség felépítése, valamint a személyiség társadalomba történő integrálódásának legfontosabb törvényszerűségei kerülnek áttekintésre spirituális szemszögből. Mindezt a könyv tudományos igényességgel és logikával tárgyalja, mindazonáltal megőrzi a közérthetőségét. Ezt követően a legfontosabb univerzális törvények ismertetése következik, amelyek meghatározzák az egyén lehetséges mozgásait az élete során. Mindezeket az életből vett példákon keresztül világítja meg a szerző. Végül a szerző azt is bemutatja, milyen eszközeink vannak arra, hogy olyanná formáljuk át a személyiségünket, hogy a tulajdonságaink elősegítsék, és többé ne akadályozzák céljaink megvalósítását. Ezáltal megtaláljuk a helyünket, feladatunkat a világban, és elérjük a belső békét, nyugalmat és boldogságot. A tanítás utolsó része meditációs gyakorlatokat tartalmaz. A meditációk modulokból állnak, amelyek egymással kombinálhatók. A minta alapján az olvasó olyan meditációkat építhet fel magának, amelyek az ő speciális helyzetéhez, körülményeihez illeszkednek.

Az eddigi fejezetekben az olvasó önmaga elemzésének eszközeit ismerhette meg, vagyis önmagát vehette vizsgálat alá.  Az utolsó fejezetben (214-262. o) a szerző megfordítja a megfigyelés irányát, és egy külső megfigyelő (egy földönkívüli lény) szemszögéből tekint rá az emberi társadalomra, annak működésére, és benne az egyének mozgásaira. A fantasy-nak nevezett írás görbe tükröt tart az olvasó elé, amelyben felismerheti saját emberközpontú gondolkodásának ellentmondásait. Az írás egyidejűleg közérthetően tudományos, költői és szellemes, melynek során a himalájai jógik megpróbálják elmagyarázni a földönkívüli lénynek az emberi társadalom működését.

A könyv kiemelkedik napjaink ezoterikus dömping irodalmából, egyrészt tudományos igényessége, másrészt logikus felépítése, továbbá amiatt, hogy követhető célt, kivitelezhető gyakorlati módszereket ad az olvasó kezébe a fejlődéshez. Összerendezi azokat a legfontosabb tudományos, pszichológiai, ezoterikus stb. ismereteket, amelyek segítik az olvasót abban, hogy eligazodjon a világban, hogy tudatosan kezébe vegye a sorsát, és annak irányítójává váljon. Nem jelent pillekönnyű olvasmányt, odafigyelést és elmélyedést igényel az olvasó részéről, de megéri a befektetés. Azok számára ajánlom, akik életüket tudatosabban szeretnék megélni, akik életeseményeik megértésére törekszenek, akik tisztán szeretnék látni az események mozgatórugóit, mert elegük van a sodródásból, a szenvedésből, és eligazodást keresnek napjaink ezoterikus, tudományos, kulturális és egyéb információ áradatában.

(O.G.)
 

Vissza
Letölthető könyvek
GYIK
Létezik-e ördög?
Minden létezik, aminek neve van. Abban a pillanatban, hogy nevet adunk egy fogalomnak, létezővé tesszük, mentális síkon gondolati alakzattá válik. Ettől kezdve tőlünk függ, hogy teremtményünket mennyire töltjük fel energiával. Ha jót akarunk, távol tartjuk magunkat a negatív lényektől. Másképpen fogalmazva ez azt jelenti, hogy félelmeink kivetítésével létrehozhatunk olyan lényiséget, amit ördögként azonosítunk. Ezeket a gondolati alakzatokat úgy lehet megszüntetni, hogy rájuk irányítjuk az isteni fényt, pl. egy angyalt. Az ördög ugyanis az angyal hiánya.
A makrokozmosz szintjén csak addig van értelme ennek a fogalomnak, amíg a duális (kétpólusú) világb ...
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit