Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Mesterek

Mesterek

A alábbi képen egy banyanfa látható. A fa léggyökereket növeszt, amelyek a földet elérve újabb fává növekednek. Idővel egyetlen fa egész erdőt alakít ki. Miközben az eredeti törzs már rég kipusztult a fiatalabb törzsek tovább terjeszkednek. Az UKTM olyan, mint egy banyanfa. Elinditottuk és hagyjuk növekedni.A Mozgalom alapítójának álláspontja igen közel esik J. Krisnamurti alábbiakban idézett álláspontjához. A Mozgalmat nem azért hoztuk létre, hogy új vallást, filozófiát, szervezetet stb. alapítsunk és képviseljünk, hanem azért, hogy az Abszolút Igazsághoz (Istenhez) vezető belső utat - amely minden ember számára egyedi ösvény - mutassuk fel a saját életünk példáján keresztül. Mozgalmunk tehát csak egy keret, amely lehetőséget biztosít minden ember számára, hogy önmaga belső isteniségét megismerje, vallásoktól, filozófiáktól, rendszerektől és szervezetektől függetlenül.

„Álláspontom szerint az Igazság ösvények nélküli vidék, amit semmiféle úton, semmiféle valláson vagy szektán keresztül nem lehet megközelíteni… Mint hogy az Igazság határtalan, nem függ körülményektől, és semmilyen ösvényen nem lehet eljutni hozzá, így rendszerbe szervezni sem lehet. Azaz nincs szükség szervezetekre sem, amelyek embereket egy adott ösvényen hivatottak vezetni, vagy arra rákényszeríteni… Abban a pillanatban, hogy az ember követni kezd valakit, nem követi többé az Igazságot… Engem csak a leglényegesebb dolog foglalkoztat: az embert felszabadítani. Arra vágyom, hogy megszabadítsam minden börtöntől, és félelemtől, nem pedig arra, hogy új vallásokat vagy szektákat alapítsak, vagy hogy új elméleteket és filozófiákat hozzak létre….Csak az érdekel, hogy tökéletesen és teljességgel szabaddá tegyem.”
(J. Krisnamurti: The Years of Awakening)

 


 
Letölthető könyvek
GYIK
Miért vannak vallásháborúk?
A vallásháborúk valójában gazdasági háborúk vallási köntösbe öltöztetve, mert ezt jobban el lehet adni a tudatlan tömegeknek, akik mit sem tudnak Isten és az önvaló valódi természetéről. Meg lehet őket győzni arról, hogy az ő Istenük az egyetlen igaz Isten és a többieké hamis. Ezáltal megvezetve az emberek különböző érdekcsoportok öntudatlan kiszolgálóivá válnak. Ehhez azonban semmi köze Istennek, ezért a legtöbb vallásháborúban Isten egyik oldalt sem támogatta. ...
 
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit