Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Szellemi Birodalom

Az UKTM Európai Birodalma

A Birodalom helye és szerepe 

Az UKTM szellemi Birodalma a magas Édenben található, de határai lefelé átnyúlnak az alacsony Éden, felfelé pedig az alacsony Menny területére. Ennek a Birodalomnak a kialakítása 2017-ben vette kezdetét. A Birodalom határát energiafalak őrzik. A bejutás energiakapukon lehetséges, úgy hogy a birodalom valamely vezetője, vagy megbízott szolgálattevői az elhunyt lelkét bevezetik erre a létsíkra. Fizikai testben élő személyek meditációban során juthatnak be, ha a belépéshez felhatalmazást (beavatást) kaptak, vagy ha ismerik a jelszót (több jelszóval is be lehet jutni), vagy ha a bejutásra belső tudásuk alapján képesek. A Birodalom minden szolgáltatása mindenkinek rendelkezésére áll, aki a belépésre jogosultságot kapott, függetlenül attól, hogy fizikai vagy más testben tartózkodik.

Ez a Birodalom azért lett létrehozva, hogy a lelkek fizikai szintű leszületés nélkül folytathassák a fejlődésüket, ezért a Birodalom leginkább egy magas szellemi síkon álló bentlakásos iskolához hasonlítható. Az iskolában különböző szinteken folyik a lelkek képzése, ezért lehetséges az anyagi világba való leszületés is, ha a lélek ragaszkodik bizonyos vágyak fizikai megtapasztalásához. Ebben az esetben számára a Birodalom átmeneti otthon, amíg a következő inkarnációját előkészíti. Amennyiben egy lélek számára már nem szükséges a fizikai síkú megtapasztalás, akkor együtt emelkedhet a Birodalommal, vagy gyorsabb fejlődés esetén, meg is előzheti azt. Korlátot ezzel kapcsolatban kizárólag saját magában fog tapasztalni.

A birodalomban még jelen vannak a fizikai síkon megszokott érzékelések, vagyis az öt érzékszerv tárgyai: formák (tapintás), ízek (nyelv), illatok (orr), látás (szem), hallás (fül). Ami azonban különbség a földi viszonyokhoz képest, hogy ezek teljesen megtisztított formában nyilvánulnak meg az egyénen kívül, köszönhetően a Birodalmat segítő magas szinten álló entitásoknak. Ebből következően, a Birodalomban könnyebb megtisztítani az érzékszerveket, mert bármilyen észlelt szennyezés kizárólag a megfigyelő személyből eredhet, aki ily módon azonnal észleli, hogy a hiba benne keresendő. 

 

A Birodalom felépítése 

Lépjünk be a birodalomba! A belépést követően először egy kupolás épület ragadja meg a figyelmünket, amely kimagaslik a többi közül. Ez a Minden Vallás Temploma. A főbejáraton át, a földszinten egyenesen előrehaladva a központi oltárt pillantjuk meg. Ez az oltár az Istenség Legfelsőbb Személyiségéhez van címezve. Tőle jobbra és a kijárat felé haladva a keresztény, a zsidó, a muszlim vallások szentélyei találhatók. A keresztény szentély feszülettel és szentképekkel díszített, a zsidó és a muszlim dísztelen. Minden szentély elkülönül a központi csarnoktól, és a szabadból önálló bejárattal rendelkezik, de ugyanakkor a központi csarnokkal egybe is nyitható. A központi oltár bal oldalán kifelé haladva Siva, majd Buddha szentélyét tekinthetjük meg, végül az utolsó szentély az egyéb vallásokat képviseli. A főbejárattól jobbra és balra lépcsők vezetnek fel a galériára. Minden szentély fölött a galérián egy meditációs szoba helyezkedik el, ahová vissza lehet vonulni azzal a céllal, hogy az adott vallásnak megfelelő istenaspektuson meditálhasson a gyakorló. A galéria középső részén, a kupola alatt az Atman szentély található. Ide a földszintről felvezető csigalépcsőn is fel lehet jutni. A galériáról egy csigalépcső indul tovább a kupola oldalában található ajtóhoz, amely a szabadba vezet. A kupolát kívül erkély veszi körbe, amelyről remek kilátás nyílik az egész Birodalomra.

Most a templom kertjében állunk, háttal a főbejáratnak. A kertben pálmafák és fenyőfák váltják egymást, közöttük pedig színes virágágyásokban a legkülönbözőbb színű és fajtájú virágok nyílnak. Mivel itt nincs sem időjárás, sem évszakok, így valamennyi növény egyszerre és folyamatosan nyílik, és bár termést hoz, de sohasem pusztul el. A fák között sétálva egy hatalmas térre érkezünk, amelynek közepén egy arany tó található. Az arany tavat három folyó táplálja: a kozmikus szeret folyam rózsaszín, a transzcendentális szolgálat folyam bronzszín, és az isteni tökéletesség folyam ezüstszínű folyója találkozik itt, és aranyszínűvé folyik össze. A tó körül fehér márvány lépcsők vezetnek le a vízhez. Kicsit távolabb az arany tótól még három tavat figyelhetünk meg, amelyek a folyók kiöblösödése által jöttek létre. Ezeket szintén fehér márvány lépcsők szegélyzik. A tavakban azok fürödnek, akik az istenmegvalósításhoz vezető három beavatási út valamelyikének információtartalmát szeretnék magukba építeni, és a legtökéletesebb mértékben megvalósítani.

A templomtól baloldalra található térségben helyezkednek el a revitalizációs egységek. Ide kerülnek azok az elhunytak, akik frissen érkeznek meg a Birodalomba. Ezekben az egységekben a halállal, betegséggel és a bardóbeli létezéssel kapcsolatos traumát pihenhetik ki. Gyógyítók segítik őket ezeknek a traumáknak a feldolgozásában. A gyógyítás az asztrál-mentál test megtisztítását jelenti, amely isteni energiával, információ bevitellel (homeopátiával), és ajurvédikus módszerekkel történik. A gyógyításhoz egy speciális gyógyvizű tó is rendelkezésre áll. Bár ebben a Birodalomban nincs szükség sem ételre, sem italra, mégis az újonnan érkező fejlődő lelkek illúziója miatt fenntartjuk a táplálkozásnak egy viszonylagos formáját. A Birodalom távolabbi részén egy gyógynövénykertészet helyezkedik el, és ezeknek a gyógynövényeknek a felhasználásával gyógyitalokat és gyógyételeket készítenek a szolgálattevőink. Mindenfajta táplálkozásnak a célja annak az alapelvnek a felvétele és beépítése, amit a gyógynövény képvisel. Miután az asztrál-mentál test helyreállításra került a lelkek oktatásban részesülnek, amelynek során feldolgozzák az előző életük téves programjait, és szükség esetén egy új élet program kifejlesztésében is részt vehetnek. Amíg ez a folyamat zajlik, addig szabadon választhatnak azok közül a tevékenységek közül, amelyek a Birodalomban folynak. A szükséges ismereteket segítők vagy önképzés által szerezhetik meg.

A templomtól jobbra található térségben helyezkednek el az önfejlesztő egységek. Egy hatalmas épület földszintjén található egy óriási könyvtár terminálokkal, amelyben az összes létező világi, szellemi és spirituális tudás lehívható. Az emeleten több tanácsadói szolgálat került kialakításra, ahol képzett lelkek irányítása mellett a fejődő lelkek útmutatást kaphatnak a Birodalom törvényeiről, az itteni viselkedési formákról, lehetőségekről, és a jövendő élet feladataikat illető kérdésekről. A terminálokhoz bárki leülhet, és használhatja azokat, de hozzáférést csak a számára aktuálisan szükséges és elégséges ismeretekhez kap.  

A templom mögött található térségben, a három tóval ellentétes oldalon található a Fórum. Ez egy függőkerttel összekötött oszlopcsarnok. A függőkert részekre tagolja a Fórumot, így kisebb-nagyobb terek jönnek létre, amelyek közösségi térként működnek. Itt különböző előadások, kiállítások zajlanak. Ezeken mindenki megmutathatja a közösségnek, azt a tudást, vagy képességet, amit önmagában kifejlesztett. Zenei, képzőművészeti, tudományos és spirituális bemutatkozások, előadások is teret kapnak. Az a lélek, aki be szeretne mutatkozni, gondolati úton közzéteszi a Birodalomban, hogy mit szándékozik előadni, majd a helyszínen várakozik a résztvevőkre. A személyes részvétel csak a fejlődő lelkek számára lényeges, a fejlettebb lelkek személyes részvétel nélkül, videón is betekinthetnek a műsorba. A videó szolgáltatás természetesen technikai eszközök nélkül pusztán gondolati úton történő ráhangolódással folyik, amely képességet el kell sajátítani. Ha ezt a fejlődő lelkek még nem tudják, akkor nekik jelen kell lenni, ha részesülni akarnak az előadásból. A Fórumon vendég előadók is bemutathatják ismereteiket, olyanok, akik nem ennek a Birodalomnak a lakói. Ez a Birodalom vezetőinek meghívására vagy az előadó felajánlására történhet. Van azonban a Fórumnak egy különleges tulajdonsága, amire mindenkinek felhívjuk a figyelmét. Aki ezen a Fórumon szándékozik bemutatkozni, annak a számítania kell arra, hogy saját helytelen gondolatai, cselekedetei, amelyek nem egyeztethetők össze a Birodalom egységszemléletével visszhangként csengenek majd a tudatában. Ez elősegíti azt, hogy tudását és képességeit tovább fejlessze. A hallgatók viszont a visszavert információkat nem kapják meg, így a helytelen tanítás nem eredményez karmát a tanító számára. A Fórum közepén helyezkedik el egy mélykék színű, kristálytiszta vizet tartalmazó tó, amelyen lótuszvirágok nyílnak. A tó az Istenség Legfelsőbb Személyisége és kísérői (félistenek, angyalok) számára lett fölajánlva, aki tehát itt tartózkodik és kitartóan fohászkodik, az néhanapján részesülhet a külső Istenmegtapasztalás kegyelmében, ami alapján eldöntheti, hogy melyik istenaspektushoz vonzódik, melyiknek kíván a szolgálatába állni.

 

A Birodalom működése 

Az elmúlt időszakban több emelkedett spirituális szintet elért lélek is mellénk állt, és belépett szolgálattevőnek a Birodalomba. Ők már korábbi életeikben is az Univerzális Krisztustudatosság útját járták, de mivel a Birodalom megszervezésének most jött el az ideje, ezért csak most csatlakoztak.

A Birodalomban mindent gondolati úton teremtünk, és a továbbiakban felelősséggel tartozunk érte. Önálló teremtést azok folytathatnak, akik képesek felvállalni az ezzel járó felelősséget. A többiek egy már elindított teremtési folyamatot (projektet) választhatnak ki, és amögé állhatnak segítve annak megvalósulását. Mindenkinek lehetősége van azonban arra, hogy önmagának életfeltételeket (saját lakóhelyet, kertet) teremtsen a képességeitől függő mértékben. Ezekben élhet egyedül vagy akár társakkal. Ezeken a mini birodalmakon saját teremtőképességét gyakorolja és tökéletesíti. Ezek a mini birodalmak a központi egységektől távolabbi területeken helyezkednek el, és területük átnyúlik az alacsony Édenbe. A közlekedés gondolati úton történik, illetve azok számára, akik erre nem képesek légi tömegközlekedést biztosítunk a központi területek és a periféria között.  

A Birodalomban állatok nincsenek jelen energiatestben, csak ideaminták formájában. Mivel ez a Birodalom ténylegesen az iskola céljait tölti be, itt minden a fejlődést szolgálja. A cél az asztrális-mentális test megtisztítása minden állati eredetű ösztönmintázattól. Ennek akadályát képezné az állatok befogadása, továbbá ha befogadnánk őket, akkor felelősek lennénk azért, hogy őket is felemeljük. Nekünk azonban önmagunk felemelésével kell foglalkozni, az állatok felemelését bízzuk az Univerzum teremtőjére. A Birodalom azért teremtetett, hogy ebben további fizikai inkarnáció nélkül, fölé emelkedhessünk maradék vágyainknak, ennek megfelelően a cél nem a vágyak betöltése, hanem megszüntetése. Csak Isten és a szolgálat utáni vágy maradhat a tudatában azoknak, akik tartósan itt szeretnének létezni. A többiek számára csak átmeneti tartózkodási helyet tudunk biztosítani, és földi inkarnációjukat előkészíteni. Ha valaki mégis állatokat teremtene magának, akkor ez a tudatosságát visszahúzná alacsonyabb létsíkokra. Ha valakiben szexuális vágy ébredne egy társa iránt, akkor mind viszonzás, mind elutasítás esetén mindkettőjüknek le kell születni fizikai létformába. Mások vágyához akkor nincs közünk, ha tudomást sem veszünk róla, vagy szublimáljuk.

Bár a Birodalomban vannak vezetők és vezetettek, a földi értelemben vett hierarchikus struktúra ismeretlen. Az Egységben nem létezik alá és fölérendeltség. A Birodalomban csak az lehet vezető, aki a saját erejéből képes magát abban fenntartani, és együtt emelkedni a Birodalommal. Ehhez felhasználhat bármilyen lehetőséget, hogy önmagát megtisztítsa, és isteni energiával feltöltse. Meditálhat, imádkozhat, mantrázhat, jógázhat, ezáltal tudatosságát folyamatosan a megfelelő szinten tarthatja.

A fejlődő lelkek a vezetők energetikai segítsége folytán maradhatnak a Birodalom lakói. Ennek fejében kötelezettséget vállalnak a fejlődésre, és szolgálattal tartoznak a Birodalom közössége számára, vagyis a hétköznapi tevékenységeket ők látják el, annak érdekében, hogy a vezetők a Birodalom szellemi emelkedését képesek legyenek biztosítani. A Birodalomban mind spirituális felemelkedésre, mind süllyedésre lehetőség van. Ez azt jelenti, hogy valaki emelkedhet gyorsabban, mint a Birodalom egészében. Ez mindenképpen örvendetes, mert ha erre képes egy társunk, akkor az ő spirituális segítsége hosszú távon elősegíti a Birodalom további fejlesztését. Létezik tehát egy önszabályozó mechanizmus, amely folytán a lelkek tudatossági szintje arányos lesz azzal az energiával, amit saját fejlődésükbe fektettek. Fejlődni a szolgálat útján is lehet, tehát ha valaki nem a tudatosság növelését kívánja megvalósítani, az a szeretete és gondoskodása által is emelkedhet.

 

Intermezzo 

Számos spirituális-vallási közösségbe próbáltam beilleszkedni, sikertelenül. Mára beláttam, hogy ezek a közösségek egytől egyig a társadalom hű tükörképei, nem működhetnek másképp, mint maga a társadalom, amely generálja őket. Végül úgy döntöttem, hogy nem koptatom tovább az iskolapadot a korántsem tökéletes, reális világban, így megteremtettem a saját spirituális közegemet az ideák világában, és életem végén oda távozom. Ha pedig én bejutok oda, akkor kinyitom az ajtót mindenkinek, aki be szeretne térni. Innentől kezdve azonban senki sem panaszkodhat, ha neki az általam létrehozott ideák világa nem tetszik, mert lehetősége van arra, hogy teremtsen magának megfelelőt, megtanulhatja, hogyan kell. Ha pedig erre képtelen, és vissza kell térnie az anyagi létsíkra, akkor maradjon nagyon nagy csendben, és ne kifogásolja, hogy ez milyen lelketlen, gonosz világ, és hogy ő milyen szerencsétlen. Ha pedig valaki megtagadja Istent, akkor önmagát tagadja meg, és aki önmagát megtagadja, annak a sorsa nyomorúság. Ám, elég egyetlen tiszta sóhaj Isten után vágyakozva, és a pokolnak nevezett illúzióvilág legmélyebb bugyrába is értetek megyünk, sohasem fogtok elveszni.     

*

A továbbiakban szeretném elmesélni, hogyan ismerkedtem meg azokkal a személyekkel, akiket a Birodalom irányítására kértem fel. Egyik alkalommal a katolikus könyvesboltban felkeltette az érdeklődésemet egy életrajzi regény, de mégis visszatettem, mert nem éreztem elég hitelesnek. Amikor távozni készültem alászállt az a személy, akiről a könyv szólt, és elém állt, mint egy energiafal, így nem tudtam tovább menni. „Mit kívánsz tőlem?” – kérdeztem gondolatban. „Kapcsolatot.” – hangzott a tömör válasz. Visszamentem és megvettem a könyvet, hogy elolvassam az életét. A könyvben leírtak alapján világossá vált számomra, hogy az Istenhez vezető három alapvető út közül kettőt már végigjárt, a harmadiknál pedig az utolsó lépés volt hátra, aminek megtételéhez nem kapott engedélyt. Jézus azt mondta magáról „Én vagyok az út…” Ő mindhárom utat végig ismerte, nem rajta múlott, hogy nem volt, akinek a teljes tudását átadja, emiatt a jézusi tanítványi láncolat megszakadt. Jézusnak ez az emelkedett tanítványa érezte rajtam, hogy nekem megvan a kapcsolatom a harmadik út utolsó lépéséhez, bár nem a jézusi, vonalon. Én azonban nem mondhatom el magamról, hogy én vagyok az út, mert én csak egy útjelző tábla vagyok. Ám, ha valaki elfogadja a jelzésemet, akkor megtalálhatja az utat, és ő maga úttá válhat. Őt Mahavatár Babajihoz irányítottam, hogy abban a közösségben fejlessze tovább a kundalini erejét, amelyet megfelelő mester híján, az utolsó inkarnációjában nem tudott a beteljesülésig vinni. Tudtam, hogy visszatér majd, és szolgálatát a keresztény kultúrkörben fogja ellátni. Jelenleg a szerzetesrendet irányítja.

A Birodalom többi vezetőit a könyveik révén, és a velük való meditáció által ismertem meg. Szemléletükkel tökéletesen tudtam azonosulni. Kérésünkre az angyalok összekapcsolnak bennünket azokkal a személyekkel, akikkel közös feladatunk van. Mindannyian boldogan vállalták a Birodalomban a szolgálatot, mintha valami titkos álmuk valósult volna meg, amire már időtlen idők óta várnak. Velük folyamatos kapcsolatban állok, érzékelem a hívásukat, és ilyenkor rájuk hangolódom. Közülük néhányan már a Birodalom tagjaként újjászülettek, ami azt jelenti, hogy energiatestet cseréltek, mert a szolgálatukhoz nem volt megfelelő a legutolsó életükben kifejlesztett energiatest.

Felmerülhet a gondolat, hogy mi szükség van rám ilyen magas szinten álló entitások mellett? Igen érdekes megtapasztalásom volt erről. Mielőtt bármilyen tevékenységet elindítanának, mindig a hozzájárulásomat kérik. Először nem értettem, miért. Aztán rájöttem, hogy én testesítem meg számukra a női minőséget. Egészen konkrétan én képviselem azokat az erőket, amelyek a Birodalom létrehozásához és mozgatásához szükségesek. Egyszerűen azért, mert a Legfelsőbb Istenanya engem bízott meg ezzel a feladattal a Mahavidiákkal való elmélyült kapcsolatom alapján. A tíz kozmikus erőt rendelkezésemre bocsájtotta, hogy azokat felhasználhassam az isteni szándék szerint. Izgalmas, lélekemelő feladat, és pont nekem való. A cselekvés és a tétlenség egyensúlyát és tökéletessé fejlesztését kívánja meg. A tétlenségnek és a cselekvésnek egészen speciális viszonya van egymással, amit csak az ért, aki tisztában van a szándék nélküli cselekvés fogalmával. „Aki a cselekvésben tétlenséget és a tétlenségben cselekvést lát, az értelmes az emberek között, s helyzete transzcendentális, noha mindenféle tettet végez.” (Bhagavad Gíta 4.18.) Nem állíthatom, hogy a Birodalmat én teremtettem, mégis az általam belévezetett energiák nélkül nem jöhetett volna létre és nem működhetne. Pontosan ez a lényege a női és a férfi minőségek együttműködésének, amikor az erő és annak mozgatója egy. Mindazonáltal ez az erő, ami a Birodalmat mozgatja, nem az enyém, csupán kérhetem, hogy egy bizonyos célból álljon rendelkezésre.

A Birodalom vezetőivel megélhető egység egészen különleges, emberemlékezet óta ilyenre vágyom. Először érzem magamat valóban értékesnek. Itt a mindenki egyért és az egy mindenkiért elv érvényesül. Ezt az elvet még középiskolás koromban tűztem ki célul, de senkit sem találtam az anyagi világban, akivel kölcsönösen meg lehetett volna valósítani. Mi azért dolgozunk, hogy a másikat minél magasabb megvalósításhoz segítsük, mert tudjuk, hogy akkor mi is emelkedni fogunk. Mennyire más ez, mint az anyagi világ individuális versenyszférája, ahol az emberek egymás félreállítására, lejáratására, eltiprására törekszenek, ami miatt persze az egész közösségük hanyatlik. A Földön még a vallási közösségek is hierarchikus elvek alapján épülnek fel, ahol az egység azáltal jön létre, hogy a közösség tagjai a mindenkori vezető véleményét kénytelenek képviselni. Valójában azonban ez megerőszakolása az egység elvének. De térjünk vissza a Birodalom működéséhez.   

A Birodalomba kétféleképpen lehet bekerülni a fizikai halált követően. A vonzás törvénye alapján, eszerint az alapelvek, vagy a Birodalomban létező valamely személy vonzza be az illetőt. Az isteni kegyelem alapján, amikor is a bardóban eltévedt lélek segítségére sietünk, és beemeljük a Birodalomba. Ez utóbbi esetben ő sokáig nem lesz tudatos ott, hanem mintegy kómába kerülve „alszik”. Idő kell hozzá, amíg öntudatra ébredhet, és addig gyógyítóink dolgoznak rajta. Felébredve kezdődik meg a képzése és annak tudatosítása, hogy hová és mi módon került, valamint mi lesz a további sorsa.

Mi történik akkor, ha valaki bekerülve ebbe a Birodalomba nem mutat együttműködési készséget, és nem fogadja el a működési elveket? Ebben az esetben energetikailag süllyedni fog, és nem lesz, aki megtartsa. Ekkor tudata lesüllyed egy alacsonyabb létsíkra. Megtörténhet, hogy valaki tudatlanságból hibázik. Ekkor törekednie kell arra, hogy minél előbb korrigáljon, és bocsánatot kérjen mindenkitől, akiknek nehézséget okozott. Másfelől, akik felismerik a hibát, azonnal a segítségére sietnek, hogy azt együtt elhárítsák. Ez a Birodalom valamennyi lakójának elemi érdeke. Természetes, hogy magasabb entitások a birodalmat segítik, de nekik az a céljuk, hogy mindenkit előbb-utóbb önmegvalósítottá tegyenek, és önálló feladattal bízzanak meg. A Birodalomban mindenki számára megvalósítandó alapelvek: egymás kölcsönös tisztelete, türelem, tolerancia, igyekezet, a fejlődés iránti elkötelezettség, a kozmikus törvények megismerése és elfogadása. A vezetők szintjén a kozmikus szeretet, a kozmikus tolerancia, a transzcendentális szolgálat gyakorlása, a tökéletesség iránti igény, a kozmikus törvények megélése.

Jelenleg számos feladatkör még betöltetlen a Birodalomban, ezért ezek csak korlátozott kapacitással működnek. Szinte csak fejlődő lelkek vannak jelen, sokan még alvó állapotban, ezért az UKTM vezetői mindkét szinten dolgoznak. Ezeknek a feladatköröknek a betöltéséhez keresünk még fizikai testben élő, vagy már abból eltávozott személyeket. Előbbieket itt a földi létsíkon kiképezzük, hogy minél előbb, de legkésőbb a halálukat követően elfoglalhassák a szolgálatukat. Ehhez a spirituális önismereti képzést, és az UKTM jógaiskolát kell elvégezni. Ezen képzések nélkül is bárki belépést nyerhet a Birodalomba, aki ehhez az úthoz vonzódik. Ebben az esetben a halála utáni képzést követően, megfelelő alkalmasság esetén, irányító feladatot tölthet be.

A birodalom megalapításakor fel sem vetődött bennem, hogy milyen helyzetek adódhatnak a működéssel kapcsolatban. Azok a lelkek, akiket az első körökben a Birodalomba emeltünk a halálukat követően, taníthatatlanok voltak. A birodalom egyetlen vívmányának felhasználásával sem voltak képesek fejlődni, gyakorlatilag nem fogtak fel semmit sem a tanításból, sem a lehetőségekből. Őket rövid úton, némi megtisztítást követően kénytelenek voltunk visszaküldeni a Földre. A lelkeknek kb. 10 %-ával lehetett elkezdeni a képzést, akik jelenleg a Birodalom lakói. Ők lesznek azok, akik leszületve majdan az UKTM tanítványaivá válhatnak itt a Földi létsíkon. A lelkek kb. 1%-a, akik további leszületés nélkül a tartósan a Birodalom lakói maradhatnak, mert megértették az ottani működési mechanizmusokat. El lehet képzelni, mi lehet azokkal, akiket nem is lehetett a Birodalomba emelni, mert nem vonzódnak a fényhez, sőt elfordulnak tőle.

Bár a Birodalom fényévnyi távolságban van az isteni tökéletességtől, a földi viszonyokat mégis magasan felülmúlja. Sosem gondoltam volna, hogy ha valaki bekerül egy ilyen létsíkra, és egy ilyen közösségbe, akkor ott nem érzi majd jól magát. Az emberek mindig panaszkodnak, hogy milyen sokat kell szenvedni itt a Földön, és mennyi a nyomorúság. Ím, itt a lehetőség, hogy kikerüljenek ebből, és lám vágynak vissza a nyomorúságba, hiányzik nekik a szenvedés, a kudarc, a küzdelem, de főleg azok a hozzátartozók, akikhez kötődéseik vannak. Képtelenek felfogni, hogy az emberi kapcsolatok csupán ideiglenes együttműködések, amelyek néhány életre szólnak, és az ember örök kötelékét Istenhez kellene keresniük. Emiatt már előfordult, hogy távoztak közülünk személyek.

El kell mondanom, hogy ilyen esetben az illetőt a Birodalom bejáratáig kísérjük, és onnan egyedül kell folytatnia az útját, a továbbiakban semmilyen felelősséget nem vállalunk érte, ha eltéved. Noha az illető tudatában van annak, hogy ő már nincs fizikai testben, mégis vissza akar menni a Földre a szerettei közé, hogy a közelükben legyen. Ez azonban csak ideig-óráig megvalósítható addig, amíg a szeretteik táplálják az asztrális-mentális testét életenergiával a rá való emlékezés révén. Ahogy az emlékek fakulnak, úgy egyre kevesebb energia jut az elhunytnak, és süllyedni kezd saját feltáratlan tudatalatti világának a sötétségébe. A Birodalomból a Földre vezető út sem egyszerű, mert ebbe az irányba nem kap vezető fényt. Az őrangyal csak fölfelé vezethet a fény birodalmai felé. Ha valaki vissza szeretne menni, az csak úgy lehetséges, „törvényes” úton, ha feldolgozza az életét, szembenéz önmagával, kidolgozza az új életfeladatokat, kiválasztja az új szülőket. Mindehhez hatékony segítséget kap a Birodalom tanítóitól. Ekkor következő életében hamar megtalálja a tudatosság felé vezető utat, és a fejlődése gyors lesz, vagy - magasan fejlett személy esetén - az újjászületett testében tudatosság-folytonosságot valósíthat meg akár a születése pillanatától. Ezzel szemben, ha kívül helyezi magát a kozmikus törvényeken, akkor a tudatossága fokozatosan elborul, végül teljesen elveszíti azt, és ebben az öntudatlan állapotban zuhan bele egy megszülető testbe, olyan szülőkhöz, akik maguk is a legsötétebb tudatlanságban vannak. Ismerve ezeket a szabályszerűségeket tisztában kell lennünk azzal, hogy akik olyan családokba születnek, ahol veszélyeztetetté válnak, ők tudatlanságuk, engedetlenségük által maguk választották a „törvényeken kívüliséget”. Ha valami csoda folytán egyetlen szülő sem fogadna be olyan lelket, aki nem magasabb birodalomból származik, akkor sokkal könnyebb lenne megtisztítani az alacsony létsíkokon megrekedő lelkeket.

Szólnom kell még arról, hogy nemcsak a „gyarló” átlagemberek elégedetlenek a Birodalmunk működésével. Sajnos előfordult a közelmúltban, hogy olyan személy, akire itt a Földön szentként tekintenek, szintén távozott. A Birodalomban nem számít az, hogy valakit a Földön szentté avattak vagy sem, kizárólag a tudatosság és a szolgálatnak való önmegadás szintje a döntő, minden más jelentéktelen. Földi viszonyok között a szentté avatásnak gyakran egyházpolitikai összetevője van. Meglehet, hogy a szentté avatottak elismerésre méltó, sőt rendkívüli szolgálatot valósítottak meg a Földön, de tevékenységük során nem haladták meg az elme-tudatosság szintjét. Másképpen fogalmazva ténykedésüket a kozmikus törvények ismerete nélkül, úgy hajtották végre, mint egy programozott biorobot. A Birodalomba bekerülve természetesen lehetőség lenne e szint fölé emelkedni. Amennyiben azonban valaki a biorobot kategórián nem tud túllépni, és saját „szentségének” tudatában a Birodalom működését felülbírálni törekszik, saját tudatlanságát tudásként terjeszti, akkor kénytelenek vagyunk kikísérni a kapuhoz. A Birodalomban csak energetikai és információ bevitellel történő gyógyítás zajlik. Nem alkalmazzuk az ápolás földi formáit, mert ezek ott szükségtelenek. Ha valaki képtelen elvonatkoztatni azon az elképzeléstől, ahogyan a gyógyítás a Földön zajlik, annak nincs sok keresnivalója a mi szellemi Birodalmunkban. Játékát a megfelelő szinten játszhatja tovább. Ezért történt meg a minap, hogy megkértünk egy szentté avatottat, hogy a határainkon kívül építse ki saját birodalmát.

Megjegyzem, hogy ha a kereszténység számtalan szentje tényleg szent lenne a szó valódi értelmében, akkor nem nekem kellett volna Birodalmat alapítani a keresztény lelkek számára (bár Birodalmunk nem az egyetlen, de messze nincs olyan sok, mint lehetne és szükséges lenne). Egy szellemi Birodalmat a magas Édenben megtartani, oda lelkeket a mélységekből beemelni nem olyan hétköznapi tevékenység, mint mondjuk a betegápolás. Előbbihez megfelelő tudatosság, képzettség, és főleg magasabb segítőkkel való kapcsolat szükséges. Minden korábbi pápának fölajánlottuk, hogy betérhet hozzánk, és kiképezzük olyan vezetővé, aki saját szellemi birodalmat tud majd létrehozni. Vajon miért nem sorakoznak sűrű tömött sorokban a jelentkezők? Először azt kellene felismerni, hogy fejlődni kell hozzá! Mi változatlanul várjuk őket (is).


Az UKTM Birodalmának iskolarendszere 

Szükségessé vált, hogy kidolgozzuk a Birodalom iskolarendszerét. Eredetileg az volt az elképzelésem, hogy minden idekerülő entitás (ez alatt most az asztrál-mentál testben öntudatra ébredő létezőket értjük) kap majd az alkalmon, hogy a tudáshoz szabadon hozzáférhet, és önként él azzal a lehetőséggel, hogy tanulhasson. Látva azonban, hogy tömegek csellengenek cél nélkül, anélkül, hogy felvetődne bennük a gondolat, hogy megismerjék a Birodalmat, annak vezetőit, szellemiségét, kutassák hogyan és miért kerültek ide, elhatároztam, hogy kötelező képzést vezetek be, és aki nem együttműködő, annak távoznia kell. Túl sok mindent bíztam az önkéntességre.

A Birodalomba bekerülő entitások, először álvó állapotba kerülve várják azt, hogy felébredhessenek. Eközben folyamatosan éltető, megtisztító fénnyel pásztázzuk őket. Akik legelőször „kinyitják a szemüket” azokat kiemeljük, és szükség esetén átvisszük a revitalizációs egységekbe, ahol asztrális-mentális sebeikből kigyógyítjuk. Aki alkalmassá válik a tanulásra, azokat először beállítjuk egy fényoszlopba. Attól függően, hogy mennyi fényt képesek befogadni, három osztályba rendezzük őket. A fénybefogadás mértéke információt ad a jelölt aktuális tudatossági szintjéről, átvilágítja őt. Minden entitás bizonyos időközönként kérheti az ismételt átvilágítását, ha magasabb osztályba kíván kerülni. Ennek során ő maga fog szembesülni azzal, hogy alkalmas-e már a magasabb osztályba lépésre. Senki nem ítél helyette és fölötte. Az osztályokba sorolás kizárólag az ő védelmét és segítését szolgálja, annak elkerülését, hogy ne vállaljon, és ne bukjon bele olyan feladatba, amihez nincs meg a megfelelő tudatossága, képzettsége, továbbá, hogy hatékonyan felkészülhessen a földi életére.

Az első, legmagasabb osztályba azok a lelkek kerülnek, akik tudatosságukat megőrizve léptek be a Birodalomba, vagy az átvilágítás után ide sorolhatók. Az ő képzésük azonnal kezdetét veszi. Nekik a Birodalom vezetői bemutatkoznak, végigvezetik őket a Birodalmon, majd ismertetik a képzési formákat, szolgálati lehetőségeket, és megbeszélik velük, milyen feladatban kívánnak részt venni, és ahhoz milyen speciális képességeket, milyen módszerekkel szükséges kifejleszteniük. A Birodalomban betölthetnek, irányítói, gyógyítói, tanácsadói, tanítói tevékenységet. Ha földi inkarnációt vállalnak, akkor spirituális tanítói, vezetői, mesteri pozíciókba kerülhetnek.

Számukra a tananyag:

- előző életeik megismerése, kiértékelése, hiányosságaik (résztudásuk) feltárása, kiegészítése,

- a legfontosabb világvallások, lételméleti filozófiák tételeinek megismerése, lényegének és korlátainak feltárása, a kozmikus törvények megismerése,

- szolgálat kiválasztása, és felkészülés a választott szolgálatra, a szolgálat, választott tevékenység gyakorlása komputer szimulációval,

- misztikus képességek kifejlesztése a választott szolgálat elvégzéséhez,

- rendszeres szellemi jógagyakorlatok, meditációk, kapcsolatfelvétel a választott istenaspektussal, aki a szolgálatukat irányítja,

- imák, mantrák gyakorlása önmaguk, a Birodalom és a Föld felemelkedése érdekében.

- kommunikáció, kapcsolatfelvétel a felsőbb és alsóbb világok lakóival,

- ismeretek átadásának képessége (szakmódszertan: mikor, kinek, mit, hogyan tanítsunk elméletben és gyakorlatban),

- a Birodalom működésének, lehetőségeinek megismerése.

A tudatosságnak ezen a szintjén nincs kötelező „időbeosztás”, sem kötelező „óralátogatás”. Ők a könyvtár termináljainak felhasználásával önképzést folytathatnak, a magasabb szinten álló mesterektől konzultációs lehetőséget kérhetnek, amely személyesen vagy szellemi úton (gondolatátvitel) segítségével történhet. Az UKTM Birodalmának valamely vezetője megadhatja számukra a tudatosság átvitelét, ha a jelöltet arra alkalmasnak találja. A Birodalom vezetői csak az első osztályba soroltak képzésében vesznek részt, a többiek számára csak szabadon látogatható „előadásokat” tartanak. Az első osztályba sorolt entitások végzik a többiek képzését.

A második osztályba sorolt entitások számára a Birodalom csak átmeneti otthon, nekik még egy-két inkarnációt kell a földi létsíkon teljesíteni. Számukra kötelező az előírt tanórák látogatása, ezen kívül szabadon látogathatják a délutáni „szakköröket”, azokat a kötetlen előadásokat, amelyeket a Birodalom vezetői illetve az első osztályba soroltak tartanak képzésként vagy az önképzésük részeként másoknak. Ezeken a délutáni programokon lehet kérdezni, vitatkozni, saját élményeket, felismeréseket a többiekkel megosztani. A kötelező képzést az első osztályba sorolt lelkek segítségével és felügyeletével végzik.

A kötelező képzés részei:

- reggeli meditációs és szellemi jógagyakorlatok,

- előző életeik megismerése, kiértékelése, hiányosságaik (résztudásuk) feltárása, kiegészítése,

- a legfontosabb világvallások, lételméleti filozófiák tételeinek megismerése, lényegének és korlátainak feltárása, a kozmikus törvények megismerése,

- szolgálat kiválasztása, és felkészülés a választott szolgálatra, a szolgálat, választott tevékenység gyakorlása komputer szimulációval,

- misztikus képességek kifejlesztése a választott szolgálat elvégzéséhez,

- ismeretek átadásának képessége (szakmódszertan),

- vezetési, irányítási ismeretek kifejlesztése a társadalomtól a családig,

- a könyvtár használatának megismerése, önképzésre való képesség kialakítása,

- esti imák, mantrák gyakorlása önmaguk, a Birodalom és a Föld felemelkedése érdekében.

A második osztályba sorolt entitások, amíg a Birodalomban tartózkodnak szervezési, tanítási, gyógyítási és egyéb feladatokat láthatnak el az első osztályosok felügyelete mellett. A földi inkarnációikban politikai, gazdasági, társadalmi irányító, illetve alkotói (tudományos, művészeti) szerepkörbe kerülhetnek.  

A harmadik osztályba soroltaknak még sok földi inkarnációt kell megélniük. Az ő számukra a Birodalom átképzési és továbbképzési lehetőséget nyújt. Számukra a délelőtti kötelező képzésen kívül a délutáni „szakkörök” látogatásai is kötelezőek, de a „szakkör” témája szabadon választható. Számukra a kötelező képzést az első, a szabadon választott képzést pedig a második osztályba soroltak tartják, míg a mindenki által látogatható előadásokat a Birodalom vezetői.

A kötelező tananyag:

- reggeli ima,

- előző életeik megismerése, kiértékelése, hiányosságaik (résztudásuk) feltárása, kiegészítése,

- egy választott vallás elveinek, szabályainak mélyebb megismerése,

- szolgálat kiválasztása, és felkészülés a választott szolgálatra, a közösség szolgálatának összehangolása az anyagi világban végzett tevékenységekkel,

- a könyvtár használatának megismerése, önképzésre való képesség kialakítása,

- helyes életmód-, életforma kiválasztása, helyes kommunikáció, családi-, partnerkapcsolatok menedzselése, ismeretek az anyagi világ társadalmába való beilleszkedéshez, 

- esti imák, mantrák gyakorlása önmaguk, a Birodalom és a Föld felemelkedése érdekében.

A szabadon választható, kötelező feladatok:

- segédkezés szervezési, logisztikai feladatokban,

- a gondolati teremtés tanulása pl. kertészkedés, növényápolás, ételkészítés és a létezéshez kapcsolódó egyéb műveletek témaköreiben,

- kisebb egységek takarítása, rendfenntartása, építése, tervezése,

- kapcsolatok kialakítása és ápolása egymással, a leszületésre készülőkkel, a magasabb osztályba tartozókkal,

- a választott földi szolgálat, szakma, hivatás modellezéssel (komputer szimulációval) történő gyakorlása,

- családi-, partnerkapcsolati feladatok modellezéssel (komputer szimulációval) történő gyakorlása,

- szabadon látogatható előadásokon való részvétel.

A harmadik osztályba tartozó entitások leszületve a Földre az anyagi világ tevékenységeinek fenntartásában (növénytermesztés, állattenyésztés, egyéb gazdálkodások, ipar, kereskedelem, szolgáltatások stb.) területén fognak tevékenykedni, és a cél az, hogy ezzel a tevékenységgel összhangban képesek legyenek a spirituális fejlődésüket folytatni. Törekedjenek harmóniában élni minden létezővel, képesek legyenek szeretetteljes, békés együttélésre másokkal, a családtagjaikkal, gyermekeiket spirituális szellemben neveljék, és a tudatos életre készítsék fel. 

Alapvető törekvésünk, hogy az entitásokat a bardóba csak akkor küldjük vissza, ha hosszútávon semmilyen együttműködésre nem hajlandók a vezetőikkel. Ha a kötelező vagy szabadon választott tevékenységeiket nem végzik megfelelően, akkor egy később induló osztályba helyezzük át őket ismétlőként. Ezek az osztályok ugyanis időről időre újraindulnak, ahogy a lelkek felébrednek az alvó állapotból az energetikai kezelés hatására. Az osztályba sorolás mindig a fénnyel való átvilágítás alapján történik. A harmadik osztályt többször lehet ismételni. A leszületés az entitással egyeztetett időpontban történik.  

Az iskolarendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat időről-időre feldolgozzuk, és ha szükséges olyan módosításokat vezetünk be, amelyek a képzésünket még hatékonyabbá teszik. 

Az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom Európai Szellemi Birodalmának (továbbiakban Birodalom) céljai és szabályai

I. A Birodalom céljai

A) Biztosítani az emberi lények (továbbiakban entitások) spirituális fejlődését és további felemelkedését saját isteni ideamintájukhoz. Ennek érdekében a Birodalom a szellemi dimenzióban bent lakásos iskolarendszert tart fenn, amelyben többszintű, mind elméleti, mind gyakorlati képzés történik.

A Birodalomba az entitások földi halálukat követően öt féleképpen kerülhetnek be:

1) a Birodalom felsővezetői általi meghívás alapján a magasabb dimenziókból, más Birodalmakból,

2) saját akaratukból, saját tudatosságuk által,

3) az angyalokat tudatosan követve,

4) a Birodalom kijelölt vezetői (mesterei, tanítói, megbízottjai) által vezetve, továbbá az angyalokat öntudatlanul követve a földi létsíkról,

5) a 4) pont alatti vezetők által felemelve a pszichedelikus világból (bardó).


A Birodalom központja az életfa harmadik kertjében (felső éden, alsó menny) helyezkedik el, de mind lefelé, mind felfelé kiterjed, így valamennyi kertet átfogja. Az entitások a fejlettségi szintjüknek megfelelő kertben helyezkednek el, és az adott szinten működő iskolarendszerbe kerülnek beiskolázásra.

B ) Biztosítani az entitások felkészülését a földi leszületéshez. Ennek érdekében az iskolarendszer olyan képzési formával rendelkezik, amely során az entitások megtanulhatják és kipróbálhatják eljövendő földi feladataikat, így ezekre felkészülhetnek. Ennek alapja egy olyan komputer szimulációs program, amely valósághű szituációkat hoz létre, amelyet megtapasztalva és átélve az entitás megértheti, megváltoztathatja és kiválaszthatja a személyiségvonásait.


C) Megtisztítani az entitásokat. A megtisztítás a pszichedelikus és a földi világban elszenvedett asztrális és mentális szennyeződésektől való megszabadítást jelent, addig a mértékig, ami lehetővé teszi a beiskolázást. A megtisztulás további fokozatait magának az entitásnak kell elvégeznie a további spirituális felemelkedése érdekében.


II. A Birodalomba való integrálódás menete


a) Az 1) módon bekerülőket a Birodalom alapítója, legfelső vezetője vagy valamely felsővezetője fogadja. Ő vagy megbízottja végigvezeti a Birodalmon, kijelölve számára lakhelyet, munkahelyet, feladatot, szolgálattevőket.

b) A 2) és 3) módon bekerülőket szervező mesterek fogadják, akik alapinformációt szolgáltatnak a Birodalom működéséről, majd elhelyezik az entitásokat egy ideiglenes szálláson, ahol a további útmutatásig tartózkodhatnak. A várakozási idő alatt szabadon mozoghatnak a Birodalomban a tudatosságuk által átfogható területeken, betérhetnek a könyvtárba, részt vehetnek rendezvényeken, találkozhatnak és kommunikálhatnak a lakókkal, így önállóan is információkat szerezhetnek. Várakozniuk addig kell, amíg a lakók közül kapnak egy személyes instruktort, aki segít a tartós elszállásolásban és a beiskolázásban. Amint a személyes érdeklődési kör körvonalazódik az instruktort felváltja a tanító, akinek a tanulócsoportjába, valamint a munkavezető mester, akinek a munkacsoportjába kerül a befogadott.

c) A 4) és 5) módon bekerülő entitások a befogadó központba kerülnek, ahol elsősegélyben és alapinformációkban részesülnek. A befogadó központot önállóan nem hagyhatják el. A sérülésük alapellátását követően vagy az egészségközpontba (revitalizációs központ) vagy az ideiglenes szálláshelyre kísérik őket. Azok az entitások, akik a Birodalom második kertjében sem ébreszthetők öntudatra mindaddig az egészségközpontban maradnak, amíg sorsukról döntés nem születik. Az egészségközpontban tartózkodók csak azt követően tekinthetők befogadottnak, miután az ideiglenes szálláshelyet megkapták.

d) A Birodalom szabályainak betartása minden lakos számára kötelező. Aki a szabályokat többszöri figyelmeztetés után sem tartja be, vagy hozzáállásában fejlődést nem tapasztalnak a vezetői, azt az entitást a felsővezetők felszólítják a távozásra, adott esetben a rendfelelős mesterek kikísérik a Birodalom határain túlra. Ezen kívül minden entitás szabad akaratából elhagyhatja a Birodalmat, ebben az esetben távozásáról maga gondoskodik, visszakerülése a már említett módozatokon (1-5) történhet.


III. A Birodalom lakóinak jogai és kötelességei

a) Minden lakónak a saját szintjén joga van a fejlődéshez és a tanuláshoz, és ugyanez a kötelessége is, vagyis minden lakónak kötelessége részt vennie a tanulás és a munka valamely vele egyeztetett formájában.
b) A Birodalomban lakóknak (a meghívottak ld. I.1 pont, az alapító, a legfelső vezető és a felsővezetők kivételével) alanyi jogon semmi nem jár, nekik a lakóhely, ellátás, környezet stb. kialakításában képességeiknek és a vezetők instrukcióinak megfelelően részt kell venniük.

c) A lakóknak joguk van segítséget kérni saját fejlődésükhöz, problémáik megoldásához, ennek érdekében az instruktorhoz, a tanítóhoz, a munkavezetőhöz fordulhatnak első körben. Amennyiben ők nem tudnak segíteni, akkor második körben meghallgatást kérhetnek a Birodalom vezetőitől, harmadik körben a Birodalom felsővezetőitől. Ebből a célból „elektronikus” úton jelzik a kérésüket.

d) A lakóknak joguk van felhasználni az iskolarendszeren kívüli lehetőségeket is (előadás, továbbképzés, szakkör, rendezvények, könyvtár stb.) a fejlődésükhöz, de ezek nem kötelezőek.

e) A lakóknak joguk van a képességeik szerint elvárható mértékű nyugodt, békés tanuláshoz és fejlődéshez, valamint kötelességük ugyanebben nem zavarni másokat.

f) A lakók közötti kapcsolatokban törekedniük kell a barátság, szeretet, együttérzés, segítőkészség kialakítására. Mindenféle negatív érzelmet joguk és kötelességük feldolgozni és ehhez segítséget kérhetnek és kaphatnak.

g) Joguk van összeköltözni és szétköltözni, iskolát, munkahelyet változtatni.

h) A lakók közötti szerelmi viszony megengedett, amennyiben az elősegíti a fejlődésüket és a kölcsönösségen alapul.

i) A második kert lakói számára a szexuális kapcsolat bármely formája a Birodalomból való távozást, és földi leszületést von maga után. A szexuális kapcsolat hagyományos formája azért tiltott, mert az alsó csakraszinteken történő energia kihelyezése negatívan befolyásolja a Birodalom energiarendszerét. Ennek kijavítása fölösleges terhet ró a Birodalom felsővezetőire.

j) A harmadik kert lakói számára a szexuális kapcsolat tantrikus formája megengedett, energia kihelyezés nélkül, amennyiben az energiát minimum a négyes csakra fölé tudják emelni. Ez alatti csakra aktivitások esetén a második kert lakói közé kerülnek, és rájuk azon szabályok lesznek érvényben. A tantrikus szexuális gyakorlatokat tanulmányaik során elsajátíthatják és partnerükkel gyakorolhatják.
k) A lakóknak kötelességük a növényvilágot tisztelni és ápolni, az állatvilágot (amely ideaminták formájában van jelen) megbecsülni.

l) A lakók, amennyiben még táplálékra van szükségük, akkor kizárólag energetizált folyadékot (szentelt víz, gyógytea, gyógynövény leves), továbbá növényekből és azok kivonatából készült globulusokat, gyümölcsöket, zöldségeket nyersen és szárított formában továbbá magvakat fogyaszthatnak. Mivel ezek energiaként vannak jelen, így teljesen felhasználódnak a szervezetükben és belőlük salakanyag nem képződik.

m) Bármilyen állat vagy emberi lény megölése tiltott, a Birodalomból való azonnali kiutasítással jár.
n) Bármely élőlény zaklatása, ingerlése, üldözése, testének károsítása az elkövető elkülönítésével jár, akit a továbbiakban a revitalizációs központ megfelelő osztályának gondozói kezelésben részesítenek, majd gyógyulását követően visszaintegrálnak a lakók közé.

o) A gyermekkorú entitások a gyermek befogadó központban kerülnek elhelyezésre. A gyermekek megtisztítást követően várakozhatnak a leszületésre, vagy a lakókhoz, mint nevelőszülőkhöz, kerülhetnek kihelyezésre, és földi születésük során a nevelőszüleikhez inkarnálódhatnak. Tanításuk, fejlesztésük a koruknak megfelelő szinten folytatódik, nevelőszülő hiányában a Birodalom munkatársai által.


IV. A Birodalom legfelső vezetője és felsővezetői

- A Birodalom egyetemes legfelső vezetője: Sri Yukteswar Giri,

- Az UKTM földi vezetője: Rhasoda Varga Margit

- egyetemes felsővezető: Rhasoda May (Varga Margit),

Az egyetemes vezetők csak a fölöttük álló entitások által válthatók le, és a Birodalomból nem rekeszthetők ki. Kötelesek egymással, saját vezetőikkel illetve az isteni törvényekkel egységben tevékenykedni. Az egyetemes vezetők választják ki a területi felsővezetőket, akik kötelesen egymással és az egyetemes vezetőkkel együttműködni. A területi felsővezetők kiválasztása folyamatosan zajlik.

- A vezetőket a felsővezetők és a legfelső vezető jelölik ki.

- A megbízást a kinevezett visszautasíthatja, de amennyiben elfogadta, akkor visszavonásig (vagy visszaadásig) az elvállalt feladatot köteles teljes odaadással ellátni.

- Legfelső vezető csak az lehet, akinek kapcsolata van az ötödik kerttel, felsővezető csak az lehet, akinek kapcsolata van a negyedik kerttel, vezető csak az lehet, aki a harmadik kert lakója.

- Az egyetemes vezetők és a felsővezetők a III. pontban ismertettet szabályok fölött állnak, ám kötelesek saját isteni ideamintájuk elérése érdekében, és annak irányítása alatt tevékenykedni.

- A legfelső vezetőnek és a felsővezetőknek kötelességük biztosítani a Birodalom céljainak megvalósítását figyelembe véve a mindenkori isteni szándékot és a kozmikus törvényeket. 
 

VisszaLetölthető könyvek
GYIK
Létezik-e reinkarnáció?
A lélekvándorlás hitrendszertől függetlenül megtapasztalható valóság. Megtapasztalása lehetséges halál közeli élménnyel, előző életbe történő visszavezetéssel (regressziós hipnózis), mély meditációs technikákkal. Mindezek ellenére csak akkor tulajdoníthatunk jelentőséget ezeknek az élményeknek, ha a hipnózis vagy meditáció melysége elérte azt a szintet, hogy a kauzális énnel kapcsolatba tudtunk kerülni. A kauzális én az előző életek tárhelye. Amennyiben az asztrális-mentális szférában mozgunk, akkor többnyire csak vágyainkkal és félelmeinkkel szembesülünk, és tévesen azonosítjuk az élményeinket előző életekkel. Túlzott jelentősége nincs annak, ...
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit