Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Úti beszámolók
Medjugorje
Személyiségemből és spirituális feladatomból adódóan fontosnak tartom, hogy tanulmányozzam valamennyi vallás szent iratait, tiszteljem előírásait és kövessem azokat. Jómagam valamennyi vallás önmagamban történő megélését és egyesítését tűztem ki célul.
0000-00-00
604

Mária kegyhely Medjugorjében 

Személyiségemből és spirituális feladatomból adódóan fontosnak tartom, hogy tanulmányozzam valamennyi vallás szent iratait, tiszteljem előírásait és kövessem azokat. Jómagam valamennyi vallás önmagamban történő megélését és egyesítését tűztem ki célul. Ehhez a feladathoz hozzátartozik a különböző vallások szent helyeinek felkeresése is, azzal a feladattal, hogy a helyszínen történő élmények hozzájáruljanak annak a spirituális közegnek és a kapcsolódó feladatnak az integrálásához. Családom anyagi helyzetének függvényében ezért különböző szent helyeket keresünk fel a világban. 2008-ban választásunk a közeli, könnyen megközelíthető Medjugorjére esett.

 

Medjugorje, Dél-Európa legismertebb és leglátogatottabb Mária kegyhelye Bosznia-Hercegovinában, Mostartól 26 km-re délnyugatra, a keresztény és az iszlám kultúra találkozási vonalán található. A megragadóan szép, hegyes, köves-homokos, szegény vidék szétszórt házakból álló településén szőlő- és dohánytermesztésből tartották fenn magukat az ottani lakosok. 1981. június 24-ig Medjugorje egy ismeretlen kis falu volt, ekkor történt, hogy hat gyermeknek (két fiúnak és négy lánynak) megjelent Szűz Mária egy, a faluhoz közeli hegyen. A gyermekeknek ugyanazzal a hitetlenséggel kellett megküzdeniük, mint minden ilyen esemény kapcsán azoknak, akiknek transzcendentális élményben volt részük.  

A Mária jelenések azóta is folytatódnak, noha a látnokok közben felnőttek, és az ott bekövetkezet csodás események, és a látnokok tanúságtételei időközben Medjugorjét az egész világon ismert zarándok hellyé tették. A látnokok egyénenként más-más időzítéssel üzeneteket fogadnak Máriától, amelyeket rendszeresen nyilvánosságra hoznak, valamint a Szűzanya az egész Föld sorsát érintő titkokat bíz rájuk, amelyeket adott időben nyilvánosságra kell hozniuk.

A tikhalijinai Mária szobor (balra). (Tikhalijina Medjugorjétől 40 km-re található, a szobrot sok évvel a Mária jelenések előtt rendelték Olaszországból.) A látnokok szerint, ez a szobor közelíti meg leginkább Szűz Mária szépségét. A jelenések szobájában egy zarándok által készített foto a megjelenő Szűzanyáról (jobbra). 

            A Szűzanya önként jelentkező fiatalokból közösséget hozott létre a hitéletben való fejlődés, és az elmélyült ima elsajátításának elősegítése céljából négy éves programmal. A medjugorjei fiatalok közössége 1983. június 24-én kapta meg szabályzatot. Bárki tagja lehet a közösségnek, egyetlen feltétel a Szent Szűzre való teljes ráhagyatkozás az életmód tekintetében. A közösség programja igen kemény napi háromórai ima, heti két napon (szerda és péntek) böjt kenyéren és vízen. A böjti napok száma gyakran háromra növekedett. A négyéves munka természetesen maga után vonta az élet teljes átrendeződését. Emellett a programhoz tartozik a rendszeres szentmise látogatás, a szeretet és alázat gyakorlása, a heti egy, kettő, majd három közösségi imádságos találkozás. 

A medjugorjébe látogató zarándok számára legelőször a közben várossá kiépült falucska kitűnő szervezettsége tűnik fel. Minden út a templomtérre vezet, amely a hitélet egyik központja. A templomtér melletti információs hivatalban tájékozódhat az éppen aktuális programokról és lehetőségekről. Szinte bármilyen nyelven (még magyarul is) ellátják prospektusokkal, térképpel. Általában valamely lelki vezető (keresztény pap) által szervezett csoportok látogatnak Medjugorjébe, mi egyéni látogatók voltunk mégis minden információt megkaptunk, amire szükségünk volt.


A medjugorjei Szent Jakab templom kívül és belül.

 

 

A templom befogadóképessége természetesen meghaladja a látogatók számát, ezért az Istentiszteleteket a templom mögötti téren tartják, amelyet direkt erre a célra alakítottak ki.


A templomtéri Istentiszteleten résztvevő csoportok zászlókkal felszerelve.

Érkezésünkkor éppen nemzetközi fesztivál volt, amelyre a világ minden tájáról érkeztek csoportok és küldöttségek. Az Istentiszteletet több órás közös rózsafüzér ima vezette be, majd a csoportok vezetőinek rövid bemutatkozása következett. Ott jártunkkor távoli országok, Japán, Kína, USA és Magyarország is képviseltette magát. Amennyire a zászlókból látható volt, több magyar csoport is jelen volt a rendezvényen. A bemutatkozást követte a szentmise ökumenikus szertartás szerint. A rózsafüzér ima este 6-kor kezdődött, amikor a tűző nap hatása már kevésbé volt érzékelhető, de még így is legalább 35 fok volt árnyékban. Ennek ellenére több ezer ember kitartóan ült a téren, akiknek nem jutott szék, azok a fűvön, kemping székeken, vagy plédeken, hálózsákokon telepedtek le, hogy részesei lehessenek a szertartásnak. Jelenlétünkkor semmilyen jelenés nem történt, mégis megragadó volt, az az összetartó erő, amit a közös rózsafüzér eredményezett. Egység a hitben, szeretetben, szellemiségben, közös akaratban, egység, amely hegyeket képes megmozgatni, és amelynek világot átalakító hatása van. Érdekes, hogy semmilyen rendzavarás nem történt, a gyermekeket nem kellett fegyelmezni, mindenki törekedett arra, hogy ne zavarja a másik elmélyülését, noha nagy volt a tömeg. Érdekes, hogy mennyire képesek vagyunk megférni egymással békében, ha egyesülni tudunk a szeretetben és a hitben. Elgondolkodtató.

Aki Medjugorjébe látogat, nem hagyhatja ki a Krizevac hegyet és a jelenések hegyét. Krizevac tetején egy hatalmas feszületet állítottak fel az 1930-as években, amelynél azóta is rendszeresen misét tartanak. A hozzávezető út pedig egy Kálvária, amelynek adott pontjain stációkat állítottak fel. A domborműveken Jézus szenvedései láthatók. A zarándokok kitartóan küzdenek a sziklából kiálló kövekkel, amelyeket fényesre csiszoltak a zarándokok millióinak cipőtalpai. Sokan mezítláb járják végig az utat.

Ott létünkkor legalább 40 fok volt árnyékban, mégis több száz ember mászta meg a hegyet, köztük mi is, tudatában annak, hogy mindez semmiség Jézus szenvedéseihez képest.

 
Az egyik stáció és a hozzávezető út.

 

 


Krizevac teteje a betonkereszttel. A cél, a Krisztus.

 

Számunkra semmilyen csodát nem tartogatott az ezúttal az Isten, de vannak szerencsésebb zarándok társaink, akik részesei lehettek hitüket megerősítő különleges eseményeknek. Az alábbi fotót egy zarándok készítette. A kereszt fölött megjelenő CHRIST a kép készítésekor nem volt látható, csak az előhíváskor jött elő.


Krizevac 1995. Jun. 25. ahogyan mások látták.

A jelenések hegye, ahol először megjelent Mária a gyermekeknek, kicsit alacsonyabb, mint Krizevac, kevésbé embert próbáló sziklás ösvénnyel. A tetején a medjugorjei Mária szobor látható.

Számunkra itt sem tartogatott csodát az Úr, bár erre valószínűleg nem is tartottunk igényt, hiszen már épp elég csoda történt velünk máshol, korábban. A csoda azonban bárkivel, bármikor megtörténhet. A lényeg, hogy nyitottak legyünk rá. Az alábbi képen egy amerikai hölgy nyert hitében megerősítést, és általa az egész világ rácsodálkozhat Isten kegyelmére.

A képhez tartozó levél fordítása:

„Egy 40 fős amerikaiakból álló kaliforniai csoporttal mentem Megjugorjébe. 1988. okt. 9-én vasárnap érkeztünk. Hétfőn 10 órakor szentmisén vettem részt a Szent János templomban. Rögtön ezt követően taxit hívtunk, hogy Vicka házába menjünk. (megj. Vicka az egyik látnok.) Éppen egy csoport olaszt fogadott. Ahogy ők elmentek, csoportunk bement az udvarba, én éppenhogy csak találtam egy talpalatnyi helyet az udvar közepén Vickától kb. 10 lábnyira. Fogtam a kamerámat, hogy képet készítsek Vickáról. Ahogy szememhez emeltem a kamerámat Vickát nézve, ő egyenesen rám nézett. Láttam a komolyságot az arcán és az volt az érzésem jobb, ha várok, meghallgatom, és csak később készítek képet. Miután Vicka befejezte mondandóját, elkezdtem fényképezni, miközben ő aláírásával látta el a neki átnyújtott könyveket. Amikor ezt a fotót készítettem, éppen az Imádkozz a szíveddel című könyvet tartotta a kezében. Amikor hazajöttem, leadtam a filmeket előhívásra San Joséban a Winchester boulvár 30 szám alatt. Mikor elkészültek, átvettem a képeket. Kiterítettem őket az ágyamra, hogy szortírozzam. Az összes képem közül ezt az egyet pillantottam meg, nagyon meglepődtem, és azonnal tudtam, hogy ez valami különleges.

            1989 ápr. 25-én tettem a második látogatásomat Medjugorjéban. Odaadtam Vickának a kép egy kinagyított részletét, amelyen csak ő látható, és az egész képet is. Nagyon izgatott lett. Azt mondta nekem, kiteszi a képet annak a szobának a falára, ahol a jelenéseket szokta kapni éjszakánként.

Köszönöm a Béke Királynőjének, (megj. így nevezik a medjugorjei Máriát)
Köszönöm Jézusnak.”

(Teljes név és cím.)

 

A medjugorjei jelenések egyrészt az isteni kegyelem kiáradásának jelei, másrészt tanítások, figyelmeztetések az egész emberiség számára, amelyekben a Szűzanya maga megfogalmazza jelenéseinek célját. Az alábbiakban néhány üzeneteket idézek:

„Imádkozzatok az egyházközség egységéért, mert fiamnak és nekem speciális terveim vannak ezzel az egyházközséggel. Javaslom, gondolkodjatok azon, miért vagyok én veletek ilyen hosszú ideig… Arra szeretnélek benneteket késztetni, hogy mindig abban a szeretetben éljetek, amit Isten elvár tőletek. Kedves gyermekeim, nem tudok segíteni a világnak nélkületek…vezetni benneteket az úton, amit veletek elkezdtem…úgy, hogy minden, amit Isten eltervezett ezzel az egyházközséggel és minden egyes személlyel megvalósuljon. Azok az üzenetek, amelyeket ezen a helyen keresztül adok, ami nagyon kedves nekem, misszióvá válnak. Éljétek át szeretettel ezeket az üzeneteket, és továbbítsátok az egész világnak. Isten megengedte nekem, hogy ilyen hosszú ideig veletek lehessek… Isten azért küldött engem hozzátok, azon kívül, mert szeret benneteket, hogy megértsétek, nélküle nincs jövőbeli boldogság, nincs üdvözülés.”  

„Valamennyi vallás kedves a fiamnak. Ti vagytok azok a Földön, akik megosztottak. Mi valamennyien Isten gyermekei vagyunk. A muszlimok és az ortodoxok, ugyanazon okból, mint a katolikusok, egyenlőek a fiam és énelőttem. Minden vallás nem egyenlő, de minden ember egyenlő Isten előtt. A katolikus valláshoz való tartozás nem elegendő a megmeneküléshez. Ami szükséges, az isteni törvények figyelembe vétele és lelkiismeretes követése. Azok, akik nem katolikusok, szintén az Isten képére lettek teremtve, és arra lettek kiválasztva, hogy végül Isten házában éljenek. Az üdvözülés mindenki számára kivétel nélkül elérhető. Csak azok, akik szándékosan visszautasítják Istent, vannak halálra ítélve a saját választásuk szerint. 

„Ima nélkül nincs béke… az imában jön el hozzátok a legnagyobb öröm és a kiút minden kilátástalan helyzetből… alakítsátok a napi időbeosztásotokat úgy, hogy békében és önátadással tudjatok imádkozni és találkozni Istennel, a Teremtővel. Az ima teljesen megváltoztatja az életet a Földön ezt követően. Aki imádkozik, annak nem kell félnie a jövőtől… nyissátok ki a szíveteket a Fiamnak és engedjétek Őt magatokba, ez békével és szeretettel tölt fel benneteket.”  

Adott időben a Szűzanya után szép, állandó és elpusztíthatatlan jel fog maradni Medjugorjéban a jelenés hegyén. A jel feltűnése előtt három nappal a látnokok három titkot (ez három figyelmeztetés az emberiséghez) nyilvánosságra hoznak. A figyelmeztetés, valamint a jel után - ha még mindig nem fordul a világ Isten felé - büntető ítélet következik be. 

„Mint édesanya, úgy figyelmeztetlek benneteket, mert szeretlek titeket. A titkok léteznek. Gyermekeim! Semmit sem tudhattok most erről, de amikor ismertek lesznek, már késő lesz. Térjetek vissza az imához, semmi sem fontosabb ennél. Szeretném, ha a Teremtő megengedné nekem, hogy kinyilvánítsam ezeket a titkokat nektek, de amit Ő veletek tesz, az már most is kegyelem, ami már így is túlcsordul.”

„Ezt a jelet az ateisták számára adjuk. Nektek, a hűségeseknek már van jeletek, és ti váltok jellé az ateisták számára. Ti, akik hűségesek vagytok, nem kell várnotok a jelre, mielőtt átalakultok: változzatok azonnal. Ez az idő a kegyelem ideje a számotokra. Amikor a jel jön, már túl késő lesz.  

 

Számomra a medjugorjei látogatás jelentősége az alábbiakban fogalmazható meg: 

1)      Megerősített abban a hitemben, hogy minden vallás lényegileg egy és bármelyiket csak hittel és odaadással érdemes követni.

2)      Megerősített abban, hogy a mély átéléssel elmondott ima ereje mindent fölülmúl, mert ez egyesít Istennel, ez vezet el az Istenszeretethez, amely minden vallás lényege.

3)      Az angyalokkal való kapcsolatom alapján is csak megerősíteni tudom a fenti figyelmeztetéseket, mert nem azért küldött bennünket Isten a Földre, hogy a magunk örömére öncélúan élvezzük az életet, hanem azért, hogy megtanuljunk törvényeit követve élni, szeretetben, békében egymással és a Teremtővel.

4)      Ez a korszak (Vízöntő kor) azt a célt szolgálja, hogy szétválassza a valódi hívőket és a hitetleneket.

 

Saját életmódomról: 

Jómagam már eddig is olyan életmódot folytattam a saját hitrendszerem szerint, aminek középpontjában a spirituális önmegvalósítás helyeződött. 

A napi időbeosztásom:
Reggel: tornagyakorlat, ászanák, légzőgyakorlat (pranayama), speciális jógagyakorlat

Délután: légzőgyakorlat (pranayama), meditáció

Este: áldozatbemutatás Istennek védikus szertartás szerint saját oltár előtt, ima keresztény imákkal (Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy), majd védikus mantrák, végül speciális jógagyakorlat

(sok esetben a délutáni és az esti gyakorlat összecsúszik, de minden nap elvégzem, függetlenül ünnepnaptól vagy utazástól)

Táplálkozás:
Vegetarianus, heti egy nap böjt csak folyadékon.

 

A medjugorjei zarándoklat után ehhez vállaltam még, hogy bekapcsolódom a rózsafüzér láncba, ami azt jelenti, hogy ugyanabban az időben, ugyanazon a helyen és meghatározott időközönként elmondok egy rózsafüzért.

 

Mit tehet a kedves olvasó, ha el akar indulni az Istenhez vezető úton? 

-          Erősítse kapcsolatát az angyalokkal, akik a kapcsolat jellegétől függően személyes vezetőivé válhatnak.

-          Javaslatom, hogy egy egész kis vállalással érdemes indulnia, amiről gondolja, hogy be tudja tartani. Majd, amikor ebben már stabilizálódott, akkor emelje vállalását apró lépésekben. 

Az eredmény a befektetéstől függően egészen rendkívüli lehet. Az a harmónia, béke, megingathatatlan boldogság élmény, amit az Istennel való kapcsolat mindennapos átélése jelent semmivel sem pótolható, és semmihez sem hasonlítható.

Béke legyen veletek!

 

 

 

 

 
 

Vissza
Letölthető könyvek
GYIK
Vannak-e veszélyei az angyalokkal való kapcsolatfelvételnek?
Kb. annyi veszélye van, mint az autóvezetésnek. Tudjuk, hogy érhet bennünket baleset, mégsem mondunk le róla. Az angyalokkal való kapcsolatteremtést is mindenki meg tudja tanulni, de nem mindegy kitől és hogyan. Nem mindegy mennyi gyakorlattal, vagy esetleg gyakorlat nélkül lát neki a feladatnak. Kellő önismeret, öntisztító gyakorlatok, önátadás, alázat nélkül csak az egoval folytatott végtelen párbeszéddé degradálódik a kapcsolat felvételi kísérlet.
Az angyalok vezetése által nem lehet sem megszálottá sem önállótlanná válni, ez ellenkezne az isteni törvényekkel. Az emberek azonban előszeretettel fogják rá az angyalokra saját tévedéseiket, ahelyett, hog ...
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit