Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Cikkek
Randiblog
Randiblog
0000-00-00
1173

Rendszeresen olvasom az internetes randiblogokat. Nos, nem azért, mert még mindig ismerkedni szeretnék, hanem azért, mert in­nen (is) nyomon tudom követni a mai fiatalok ismerkedési és párvá­lasztási problémáit. Ezekben a rovatokban személyes beszámolókat olvashatunk egy-egy ismerkedési vagy partnerkapcsolati történetről. Az ott megjelelő írások, bár természetszerűleg igen szubjektívek, mégis néhány általános ismertetőjegyre hívják fel a figyelmet. A férfi vagy nő saját szemszögéből elmeséli, hogy mi is történt szerinte. Az alábbiakban a történetek tálalásából levonható következtetéseket elemzem önismereti szempontból.

 

  1. Önigazolás

A történetek írói azt igyekszenek nyíltan vagy burkoltan ecse­telni, hogy ők mindent jól csináltak, bezzeg a másik (aki egy balfék stb.) még arra se volt képes, hogy… Az önigazolásra való hajlam egy általános önismereti probléma, amely abból adódik, hogy a személyi­ség változatos módokon hárítja az önmagával való szembenézést, ami alapvetően a sikertelenségének a forrása. A mindenki más hülye, csak én vagyok helikopter nézőpont, elhatárolódást eredményez a partnertől, ezzel eleve kizárva a partnerkapcsolatnak még az esélyét is. Ez egy általános társadalmi probléma, mivel az egyén nem tapasz­tal a környezetében (szinte sehol) arra utaló magatartásmintát, amely az önmagunk és a másik viszonyának elfogulatlan elemzését sikere­sen fel tudná mutatni. Ez egy tanult viselkedésforma, nem jön zsiger­ből, vagyis, ha valaki nem tud magától rájönni, akkor fel kell keresni egy ehhez értő trénert.

 

  1. Mártír szemlélet

Az előzőnek szinte az ellentéte, amikor a sikertelenségért az tör­ténet írója kizárólag önmagát hibáztatja, mert ő ilyen, meg olyan bé­na, naiv, jóindulatú, aki mindenkiben megbízik, és nem is tud meg­változni, de jöjjön már valaki, aki segít rajta, mert ő annyira, de annyira szeretne már valakit maga mellett tudni. Különben próbálta már az ellenkező típusú viselkedést (rámenős, bizalmatlan, óvatos) is felmutatni az ismerkedés során, de azzal is kudarcot vallott. A közös mindkét viselkedésformában az, hogy mivel az illető nem találta meg önmagát (nincs belső tartása), ezért nem önmagát adja az ismerkedés során, hanem álarcot hord, ismerkedés közben az álarc fenntartásával lesz elfoglalva, így bizalmatlan azzal, akiben megbízhatna, és bizal­mat szavaz annak, aki átveri, vagyis mindig mellé trafál. A megoldás itt is az lenne, hogy az önismeretet kell növelni, ami belső tartást ad az egyénnek, aki ezáltal képes lesz felismerni azt, aki hozzá való.

 

  1. A tükör felismerésének hiánya

Az ismerkedés során azokat az embereket vonzzák be a felek, akik olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket önmagukban nem ismernek fel. Ezért is rendkívül jó játék az ismerkedés, ha tuda­tos benne az ember. Ezeket a tulajdonságokat a másikban azért va­gyunk hajlamosak elítélni, mert önmagunkban elfojtjuk. Másrészt a partnert azonosítjuk a tulajdonságaival, és a tulajdonságai fölötti íté­let a személy megítéléséhez vezet. Itt azon kellene elgondolkodni, hogy miért mindig „olyanok” jönnek a képbe? Ha visszatérő tulaj­donsággal találkozunk, és azt magunkban feltárjuk, akkor megszűnik az ítélkezés, mert az adott tulajdonságot képesek leszünk elfogadni, és eltűnik a képből az azt hordozó személy, vagy már nem fog ben­nünket zavarni. Az önfeltárás módszerét szintén tanulni kell, nagyon magas tudatosság szükséges ahhoz, hogy valaki magától jöjjön rá, hogyan kell csinálni.

 

  1. Önmagára hangoltság (csodavárás)

Adott egy személy, aki jól elvan önmagával, és találkozik egy hasonlóan zárt személyiségtípussal. Elkezdenek randizni, majd döb­benten tapasztalják, hogy nem történik közöttük semmi. Na, ez se volt az igazi. Ez a szituáció ismétlődik. Olyan ez, mintha az illető azt várná, hogy valahonnan az égből idecseppen valaki, aki pont az ő ideája, és akivel elsőre megtörténik a csoda. A love story, a mindent elsöprő szerelem, ami kibillenti a hétköznapi rutinból, és amilyenről a romantikus lányregények szólnak. Megjegyzem, amelyek közül egy se volt igaz, hisz maga a szerző is (anno) saját vágyát írta meg regénybe öntve, így valósítva meg azt, ami az Életben nem sikerült neki. Csoda nincs, ha van, akkor azt mi teremtjük! A férfi alapból ön­magára van hangolva. Ha tőle várod, hogy rád hangolódjon, ítélet­napig várhatod. Neked kell kinyílni lányom, ha férjet akarsz! Ha meg nem, akkor ne rinyálj. A régi időkben a nő mindig a férfire volt han­golva, ez volt az alap. A nők a mai világban megtanulták az önma­gukra hangolódást, és ez helyes. De, ha partnerkapcsolatban akarnak élni, akkor meg kell tanulniuk a férfire való ráhangolódást, mert a férfi ezt nem tudja. Csak akkor van esélye megtanulni, ha mi megtanítjuk!

 

  1. „Nemtom” állapot

A fiatalok jelentős része „nemtom” állapotban van, létezik, vegetál. Ez azt jelenti, hogy nem tudja, kicsoda, nem tudja, mit akar, nem tudja, mért van így stb. A „nemtom” állapotból nem fej­lődik ki semmi, ez egy gödör, amelyből először ki kell mászni, ha változást akar az ember. Ha valaki találkozik egy „nemtom” álla­potban levő partner jelölttel, nem kell rögtön faképnél hagyni. Ő lehet egy potenciálisan értékes ember, csak még nem forrott ki a személyisége. Lehet, hogy 20 évet kell várni, hogy magától kiforr­jon, de ha te segítesz neki, akkor kevesebb is elég lesz. Az emberek a készet várják a másiktól. Legyen kész a partnerkapcsolatra, a házasságra, a gyerekvállalásra. Ha azt várjuk, hogy valamire készen álljunk, akkor sosem vágunk bele, mert sosem leszünk teljesen készen. Pont az a lényeg, hogy a folyamat során érünk meg a folya­mat eredményére. A partnerkapcsolat folyamata során tanuljuk meg, hogyan kell jól csinálni, és addig sokat fogunk bukdácsolni. A nők természetes igénye, hogy szeretnének megállapodni, mert a gyermekvállaláshoz nyugalom és biztonság kell, ennek megterem­tését pedig a férfitől várják. Sokszor hiába. Ne várjatok semmire, és senkire, tegyétek, ami szívből jön, és fogadjátok, amit hoz az élet.

 

  1. Különböző személyiségfejlődési szint

Természetes, hogy az emberek azonos fejlettségű társat szeretné­nek, mert vele könnyebb az összehangolódás. De ha nincs? Megol­dásként nem feltétlenül szerencsés nagy korkülönbséggel áthidalni ezt a problémát. Még ha azonos is a személyiség fejlődés szintje a párválasztás pillanatában, akkor sincs rá garancia, hogy azonos ma­rad, vagyis meg kell tanulni együtt élni olyannal, akit úgymond fel­nevel az ember. Akit ma te nevelsz, lehet, tíz év múlva megelőz, és visszaadja, amit neki segítettél!

Válj azzá, aki lenni szeretnél, és ne fuss olyan szekér után, amely nem vesz fel. A siker kulcsa te magad vagy!

 

(Rhasoda Varga Margit: Illúziók nélkül 20. o.)
Ha tetszett, akkor az alábbi gombra kattintva támogathatsz:


 

Vissza
Letölthető könyvek
GYIK
Miért vannak vallásháborúk?
A vallásháborúk valójában gazdasági háborúk vallási köntösbe öltöztetve, mert ezt jobban el lehet adni a tudatlan tömegeknek, akik mit sem tudnak Isten és az önvaló valódi természetéről. Meg lehet őket győzni arról, hogy az ő Istenük az egyetlen igaz Isten és a többieké hamis. Ezáltal megvezetve az emberek különböző érdekcsoportok öntudatlan kiszolgálóivá válnak. Ehhez azonban semmi köze Istennek, ezért a legtöbb vallásháborúban Isten egyik oldalt sem támogatta. ...
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit