Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Vallások
Rhasoda Varga Margit
Jézus válogatott tanításainak spirituális magyarázata
Jézus tanításai egyidejűleg mindig több szinten értendők és minden ember azt a tanítást hallja ki belőle, ami neki éppen akkor szükséges. Magyarázatomban megkísérlem a tanításokat több szinten értelmezni.
0000-00-00
294

(János evangéliuma alapján)

3. rész 3. Jézus beszélgetése Nikodémusszal
„…ha valaki újonnan nem születik nem láthatja az Isten országát…”
Ez a mondat a testi és a lelki újjászületést egyaránt jelenti. A testi újjászületések mindaddig követik egymást, amíg a lélek újjászületése be nem következik. Nikodémusz csak a testi újjászületésre gondol, ezért Jézus tovább magyarázza:

3. rész 5-6. „…Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami a testtől született test az, ami a Lélektől született lélek az.”
Akinek az energiateste olyan átlátszó és tiszta, mint a víz, és akit a Lélek (Szentlélek, Isten szeretete) itat át, az mehet csak be Isten országába. Az ember anyagi testét a szüleitől kapja, de lelki testét, a Lélek formálja. Az anyagi testre és a lelki testre más törvényszerűségek vonatkoznak a halál után. Az anyagi test elbomlik, nem tud újjászületni, de a lelki test soha meg nem szűnik, és mindaddig újjászületik, és új anyagi testet épít (a szülők által rendelkezésre bocsátott építőelemekből), amíg el nem érte azt a fejlődési szintet, hogy beléphet Isten országába.
3. rész 8. „ A szél fú, ahová akar és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő, és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.”

Alapvetően mindenki a lélektől születik. Az egyéni lélek, amelynek a vezérlő egysége a kauzális test, szervezi a fizikai test kiépülését. Az emberek egy része öntudatlanul fejleszti ki a fizikai testét, másik részük, akik a Lélektől (Szentlélektől) születnek, tudatosan végzik ezt a folyamatot. De bármelyik eset álljon egy (lélektől született) ember előtt, nem láthat bele ebbe a folyamatba, csak az eredményét érzékeli (mint a szél zúgását). Vagyis ő nem tudja eldönteni melyik esettel áll szemben, sem azt, hogy az előtte álló másik embernek mi a sorsa (honnan jön és hová megy). De az az ember sem láthat bele, akit vizsgálunk, mert vagy lélektől született és ezért még öntudatlan, vagy a Szentlélektől született (vagyis tudatos), de az ő sorsát már a Szentlélek határozza meg, nem a saját szabad akarata.
 

Vissza
Letölthető könyvek
GYIK
Mi a feladata, funkciója az egonak?
Elsősorban az, hogy az Istentől elszakadni szándékozó lelkek önálló megtapasztalásra tehessenek szert Istenben. Valójában mindenki mindig Istenben van, de mivel az ego rétegei elválasztják Istentől, ő gondolhatja azt, hogy önálló létező, azt csinál, amit akar, Isten valójában nincs is, és kitalálhat magának különböző „értelmes” tevékenységeket, amelyekkel az idejét tölti. Mindez együtt azt jelenti, hogy az Istentől elszakadt lélek illúzióban van, mikor önmagát Istentől függetlennek véli. ...
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit