Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Vallások
Rhasoda Varga Margit
Jézus válogatott tanításainak spirituális magyarázata
Jézus tanításai egyidejűleg mindig több szinten értendők és minden ember azt a tanítást hallja ki belőle, ami neki éppen akkor szükséges. Magyarázatomban megkísérlem a tanításokat több szinten értelmezni.
0000-00-00
63

(János evangéliuma alapján)

3. rész 3. Jézus beszélgetése Nikodémusszal
„…ha valaki újonnan nem születik nem láthatja az Isten országát…”
Ez a mondat a testi és a lelki újjászületést egyaránt jelenti. A testi újjászületések mindaddig követik egymást, amíg a lélek újjászületése be nem következik. Nikodémusz csak a testi újjászületésre gondol, ezért Jézus tovább magyarázza:

3. rész 5-6. „…Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami a testtől született test az, ami a Lélektől született lélek az.”
Akinek az energiateste olyan átlátszó és tiszta, mint a víz, és akit a Lélek (Szentlélek, Isten szeretete) itat át, az mehet csak be Isten országába. Az ember anyagi testét a szüleitől kapja, de lelki testét, a Lélek formálja. Az anyagi testre és a lelki testre más törvényszerűségek vonatkoznak a halál után. Az anyagi test elbomlik, nem tud újjászületni, de a lelki test soha meg nem szűnik, és mindaddig újjászületik, és új anyagi testet épít (a szülők által rendelkezésre bocsátott építőelemekből), amíg el nem érte azt a fejlődési szintet, hogy beléphet Isten országába.
3. rész 8. „ A szél fú, ahová akar és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő, és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.”

Alapvetően mindenki a lélektől születik. Az egyéni lélek, amelynek a vezérlő egysége a kauzális test, szervezi a fizikai test kiépülését. Az emberek egy része öntudatlanul fejleszti ki a fizikai testét, másik részük, akik a Lélektől (Szentlélektől) születnek, tudatosan végzik ezt a folyamatot. De bármelyik eset álljon egy (lélektől született) ember előtt, nem láthat bele ebbe a folyamatba, csak az eredményét érzékeli (mint a szél zúgását). Vagyis ő nem tudja eldönteni melyik esettel áll szemben, sem azt, hogy az előtte álló másik embernek mi a sorsa (honnan jön és hová megy). De az az ember sem láthat bele, akit vizsgálunk, mert vagy lélektől született és ezért még öntudatlan, vagy a Szentlélektől született (vagyis tudatos), de az ő sorsát már a Szentlélek határozza meg, nem a saját szabad akarata.
 

Vissza
Letölthető könyvek
GYIK
Mit jelent a Törvény?
A Törvény alatt nem az evilági, emberek által alkotott jogszabály gyűjteményt értjük, és még csak nem is a mózesi vagy jézusi törvényeket, és/vagy parancsolatokat. A Törvény az, ami megszabja az anyagi és finomanyagi univerzum működését. Ezeknek a Törvényeknek az őrzői a keresztény kultúrkör szerinti elnevezésben a Trónok (arkangyalosztály). Más kultúrákban a Törvényt más szavakkal fejezik ki. Pl. Lao-ce 2500 évvel ezelőtt a Tao elnevezést adta, míg a buddhizmus-hinduizmus a Dharma kifejezést használja. Más megfogalmazásban a Hermész Triszmegisztosz által definiált hét kozmikus törvényt értjük alatta, ami alapvetően egyetlen törvény („Minden Egy”), d ...
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit