Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Vallások
Rhasoda Varga Margit
Lao-ce és a taoizmus
Lao-ce kb. 2500 évvel ezelőtt élt kínai bölcs, aki tanításait a Tao Te King című munkájában fejtette ki. A történet szerint el akarta hagyni Kínát és Tibetbe indult, mert tanításait hazájában senki sem értette meg.
0000-00-00
306

A határon azonban egy katonatiszt útját állta, és addig nem engedte távozni, amíg le nem írta tanításait az utókor számára.
A Lao-ce (öreg mester) név nem a szerző neve, hanem szellemi mesterének (gurujának) állított így emléket, jelezve ezzel, hogy nem a név a fontos, hanem a mester tanításai. Akit ma Lao-ce néven ismerünk egy misztikus iskola elindítója volt Kínában. Legismertebb tanítványa Lie-ce (latinul: Liciusz), aki számos ponton továbbfejlesztette és kiegészítette Lao-ce tanításait.

Magyar nyelven több fordítás is napvilágot látott. Egyik legismertebb Weöres Sándor költői műfordítása. Magam részéről nem kívántam konkurálni Weöres Sándor csodálatos költészetével, hanem azért láttam neki a Tao Te King új feldolgozásának, mert magam misztikus vagyok és Lao-ce tanításait, aki szintén misztikus volt, tartamilag – úgy gondoltam – hitelesebben tudom interpretálni. A Tao Te King az út, erény, igazság könyve, az égi, isteni törvények követésére szólítja fel, mind a vezetőket, mind a vezetetteket.
A Lao-ce: Tao Te King Rhasoda May feldolgozásában című munka több magyar- és angol nyelvű változat egybevetésével, továbbá meditatív úton kapott információk, és Wen-ce Lao-ce utolsó tanításai, című 1995-ben magyar nyelven megjelent prózai alkotás magyarázatainak figyelembe vételével készült.
 

Vissza
Letölthető könyvek
GYIK
Melyik az igaz, evolúció vagy teremtés?
A kérdésre kicsit általánosabb értelemben válaszolok. Semmi sem igaz, ami gondolkodásunkat az Univerzumról és önmagunkról, környezetünkről beszűkíteni igyekszik. A tudomány felfedezései és felismerései igazak, nem mondanak ellent Isten létezésének, és nem is bizonyítják azt.
Az evolúció elmélet sem cáfolata Isten létezésének, egyszerűen egy, a természetben megfigyelhető törvényszerűség összegzése és leírása. Ilyen értelemben lehet hiányos, helyenként hibás, de alapvetően a jelenség maga, mint megtapasztalás, tény. Másfelől, Isten teremthet az evolúció törvényszerűségének felhasználásával is, és anélkül is.
Ezzel kapcsolatb ...
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit